Всички качвания:

Презентация от ПГ по ХВТ - Асеновград

Материал за работна среща на 01.12.2022 г.

Георги Делов

Презентация от ПГ "Св. П. Евтимий" - Асеновград

Работа с ученици от друг етнос.

Георги Делов

ОбУ "Хр. Ботев" - гр. Стамболийски

Добра практика за работа с ученици от друг етнос.

Георги Делов

ОбУ "Хр. Ботев" - гр. Стамболийски

Проблеми и предизвикателства при работа с ученици от друг етнос.

Георги Делов

Презентация от СУ "П. Р. Славейков" - Кричим

Предизвикателства и решения при работа с ученици от друг етнос.

Георги Делов

Презентация от ОУ "П. Волов" - Пловдив

Предизвикателства и решения при работа с ученици от друг етнос.

Георги Делов

Презентация от ОУ "Д. Дебелянов" - Пловдив

Предизвикателства и решения при работа с ученици от друг етнос.

Георги Делов

Презентация от СУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Калековец

Предизвикателства и решения при работа с ученици от друг етнос.

Георги Делов

Презентация от СУ "Найден Геров" - Пловдив

Предизвикателства и решения при работа с ученици от друг етнос.

Георги Делов

Презентация от ОУ "Н. Вапцаров" - Асеновград

Предизвикателства и решения при работа с ученици от друг етнос

Георги Делов

Презентация от ОУ "Гео Милев" - Пловдив

Предизвикателства и успешни решения при работа с ученици, за които българският език не е майчин.

Георги Делов

Йордан Радичков-"Нежната спирала"

Урок за нови знания.

Кунчо

Задачи за упражнение по български език и литература като подготовка за ДЗИ (12.клас)

Задачи за упражнение по български език и литература като подготовка за ДЗИ (12.клас)

Арзун Ариф

"Ветрената мелница" - Елин Пелин

Урок за нови знания на тема "Ветрената мелница" на Елин Пелин, БЕЛ, 12.клас

Арзун Ариф

"Молитва" - Атанас Далчев

Тема за нови знания - стихотворението "Молитва" на Атанас Далчев, БЕЛ, 12.клас

Арзун Ариф

Комуникативна компетентност на учениците по Български език и литература - преход 4.-5. клас

Методическа разработка на интегрирана практика на тема: "Фолклорни празници". Празниците радват и обединява�...

Марияна Ангелова

Лист за самопроверка: "В какъв свят живея?"

Листът за самопроверка може да бъде в помощ на учители, които имат за задача да проведат беседа с учениците за...

Daniela

Българско национално възраждане

Представяне на възрожденската епоха

Костадинка Христова

"Пътешествията на Гъливер"

Иновативна идея за разширяване на контекста, разработена от учителка от град Петрич.

Георги Делов

Героят в човешкото битие. Имаме ли днес нужда от герои?

Упражнение

Стефка Златарева

Ценности и норми, проблеми и конфликти в „Балкански синдром“. Героите и техните различни гласове.

Урок за нови знания - 2 часа.

Стефка Златарева

Героите в Железния светилник - личност, народ, история

Урок за нови знания. Два учебни часа.

Стефка Златарева

Образът на Хектор

Урок за нови знания. Образът на Хектор в VI и XXII песен.

Стефка Златарева

Образът на Ахил

Урок за нови знания. Образът на Ахил в I, XII и XXIV песен

Стефка Златарева

Старогръцка лирика. Сафо и нейният поетически свят

Презентация

Мариана Трифонова

Лист за самопроверка

Подзаглавието е: "Честен със себе си". Този формат предполага недвусмислена искреност, защото няма как да изм�...

Daniela

Непознати думи и изрази в трета глава «Немили-недраги»

Опитала съм се в удобен вариант да представя трудностите, които един седмокласник може да срещне при прочита ...

Daniela

Как се пише статия

Урок за упражнение

Стефка Златарева

Мигел де Сервантес - Дон Кихот, 8.клас

Презентация (въвеждаща) - Мигел де Сервантес - Дон Кихот, 8.клас

Арзун Ариф

Интегриран урок по БЕЛ, Човекът и природата и География и икономика (6. клас)

Методическа разработка на идея за интегриран урок по БЕЛ, ЧП и ГИ в 6. клас. Предназаначена е за ученици с обуч�...

Марияна Ангелова

Герои в поемата "Хайдути" на Хр. Ботев

Презентация на Sway върху темата: Герои в поемата "Хайдути"

Венета Николова

Обособени части

Урок за упражнение върху обособени части. Урокът използва платформата https://quizizz.com/

Петя Николова

В недрата на Земята

Урокът представя визията за внедряването на проектно-базираното обучение като иновативен подход. Предварит�...

Петя Николова

"Приказка за стълбата"

Презентация върху произведението на Христо Смирненски

Кунчо

Котаракът наставник или Котаракът в чизми. Анализ

Урок

Първолета Кънчева

"Радини вълнения"

Урок за нови знания

Мая Анастасова

Минало свършено и минало несвършено време

Най-важното за двете времена

Мария Янкова

Глагол. Основна форма и спрежение

Глагол - основна форма, спрежение на глагола

Мария Янкова

Възвратни лични местоимения

Урок за нови знания

Мая Анастасова

Минало страдателно причастие

Урок за нови знания

Мая Анастасова

Причастия. Сегашно деятелно причастие

Урок за нови знания

Мая Анастасова

Димчо Дебелянов, „Помниш ли, Помниш ли...“. Самотата на модерната душа

Комбиниран урок

Стефка Златарева

Анализ на стихотворението "Потомка"

презентация

Лиляна Джолева

Правопис и правоговор на думи от терминологичната лексика

Урок за нови знания

Мая Анастасова

Иван Вазов, ,,Под игото"

Това е мисловна карта, която съдържа информация за романа като литературна творба - написване, композиция, сю�...

Цветанка Нешева

Правопис на думи от терминологичната лексика

Терминологичната лексика е от географията.

Цветанка Нешева

Официално-делови стил

Урок за нови знания

Мая Анастасова

"Под игото", Иван Вазов

Работа с текста ("Гост")

Цветелина Терзиева

"Златното момиче"

Урок за нови знания

Мая Анастасова

Изменяеми части на речта

Урок за преговор

Мая Анастасова

Видове омоними. Омофони. Омографи

Урок за нови знания

Мая Анастасова

"Художник" - В. Ханчев

Урок за нови знания

Мая Анастасова

"Тримата братя и златната ябълка"

Урок за нови знания

Мая Анастасова

"Индже"-Йордан Йовков

Презентация за урока по литература в 10 клас

Кунчо

"Пътешествията на Гъливер"

Презнтация за пътешествията на Гъливер.

Кунчо

Главни части в простото изречение

Нови знания

Първолета Кънчева

Методически вариант на урок върху Дебелянов

Урок върху "Спи градът"

Лиляна Джолева

Съставно сказуемо

Урок по български език

Лиляна Джолева

Алеко Константинов - творчески портрет

Встъпителен урок за автора

Лиляна Джолева

,,На оня свят" - Елин Пелин

Презентация върху разказа ,,На оня свят" на Елин Пелин

Христина

Йордан Йовков - "По жицата"

Презентация за основните аспекти на разказа "По жицата"

Дернева

Образът на Балкана - Христо Ботев

Нови знания

Стефка Златарева

Причастия

Презентация за причастия 5 клас. Включени са и три упражнения

Мария Янкова

Образователни игри и други материалили

Много безплатни ресурси, които могат да се използват в часовете по български език и литература.

Кремена Колева

Герой и произведение - 6. кл.

От кои произведения са героите?

Кремена Колева

Български писатели, изучавани в 6. клас

Български писатели

Кремена Колева

Съюз. Междуметие. Частица

Постави на правилното място!

Кремена Колева

Части на речта

Открийте частите на речта

Кремена Колева

Неизменяеми части на речта. Наречие

Актуализиране знанията за наречието като неизменяема част на речта, видове наречия, правопис и употреба на н�...

Дернева

Глагол. Време на глагола

Урок за нови знания

Мая Анастасова

Публично изказване по житейски проблем

Урок за нови знания

Стефка Златарева

Залог на глагола

Урок за нови знания

Мая Анастасова

Обособени части в простото изречение

Урок за нови знания

Мая Анастасова

Празникът Гергьовден

Фолклорен/ традиционен календар

Мая Анастасова

Празникът Курбан байрам

Фолклорен/ традиционен календар

Мая Анастасова

Празникът Пасха

Фолклорен/ традиционен календар

Мая Анастасова

Кратка биография на Х. Кр. Андерсен

Презентация

Петя Мичева

Контролна работа върху глаголни времена

Урок на г-жа Марияна Ангелова, ОУ "П. Волов" - Пловдив

Георги Делов

Употреба на глаголните времена

Урок на г-жа Марияна Ангелова, ОУ "П. Волов" - Пловдив

Георги Делов

Съвместна употреба на минали времена

Урок на г-жа Марияна Ангелова, ОУ "П. Волов" - Пловдив

Георги Делов

Минало свършено и минало несвършено време

Урок на г-жа Марияна Ангелова, ОУ "П. Волов" - Пловдив

Георги Делов

Време на глагола. Основна форма. Спрежение

Урокът е разработен от г-жа Марияна Ангелова, ОУ "П. Волов" - Пловдив

Георги Делов

Частица и междуметие

Урок за нови знания

Петя Мичева

"Заточеници" от Пейо Яворов

Презентация на ученици от 7 клас в ОУ "Отец Паисий" - с. Стефан Караджа, обл. Силистра

Мария Николова

Гео Милев

Уводен урок, биографичен

Цветелина Драганова

"Пространно житие на Константин-Кирил Философ"

Цикъл от уроци

Цветелина Драганова

Създаване на собствен текст по зададени параметри (зад.33 и зад.34 от ДЗИ – задачи за развитие на рецептивните и продуктивните умения) - урок за практическа работа

В ДЗИ по български език и литература приложението на текстове по зададени параметри е видно в зад.33; зад.34; за�...

Мария Х.

Конфликтността на женската природа в разказа "Албена"

Урок за 12 клас

Виолета Дамянова

Проблемът за избора в разказа "През чумавото"на Йордан Йовков

УРОК ЗА 12 КЛАС

Виолета Дамянова

А. С. Пушкин - живот и творчество

Нови знания

Стефка Златарева

Любен Каравелов - живот и творчество

Нови знания

Стефка Златарева

Христо Ботев - публицистика и поезия

Нови знания

Стефка Златарева

Притча за праведността и греховността

Статия. Един възможен прочит на разказа "Албена" от Йордан Йовков

Ваня

Възвратно притежателно местоимение

5 клас

Мария Янкова

Братчетата на Гаврош

1-Вид на урока :Нови знания 2-Цели на урока :Учениците, ще се запознаят със стихотворението „ Братчетата на Гав...

Неделчо Бошнаков

Серафим-"малкият-голям" човек

Затвърждаване знанията за похватите, с които се изгражда образ на литературен герой в епически текст;упражне...

Lili

КЛАСНА РАБОТА II СРОК – VІІ клас

Тест - класна работа за 7 клас, втори срок

Красимира Христова

Урок Гергьовден - 5 клас

Урок Гергьовден разгърнат в два учебни часа.

Антония Илиева

Строеж простото изречение. Сказуемно определение”

Образователна степен – VI клас Време на урока – 1 учебен час Вид на урока – нови знания Метод – упражнения, б...

Веселина Илиева

. Части на речта и части на изречението

Части на речта и части на изречението Урок

Веселина

Въпросително местоимение

Урок за нови знания за 5 клас.

Зюлбие Мустафа

Обратна връзка - "Косачи"

Кратък тест под формата на PowerPoint презентация, подходящ за обратна връзка.

Габриела Стайкова

Сбит преразказ

PowerPoint презентация, представяща същността, особеностите и изискванията за изготвяне на сбит преразказ. Алгор�...

Габриела Стайкова

Речниково и граматично значение на думата

Урок за нови знания

Милена Симеонова

Фолклорен модел за света

Въвеждаш урок с най-важните особености на фолклора.

Милена Симеонова

Урок по БЕЛ за 6ти клас

Мн. Хубав урок

Анелия Бендерова

Троица братя града градяха

Жертвата на отделния човек за благото на общността

В. Пеянска

Речево общуване и текст

Урок по български език за обобщаване и систематизиране - 5. клас Урокът е замислен и осъществен като работа с �...

Горица Петрова

Речниково значение на думата

Урокът е реализиран в мултикултурна среда

Мариана Василева

Бeбезопасен интернет

Сценарий за Час на класа на тема: "Безопасен Интернет"

Иванка Аврамова

Въздействаща сила на словото в разказа "Косачи"

Направен е опит да се акцентира върху силата на словото и способността му да променя човешки съдби

Силвия Чобанова

Пунктуационни норми. Пунктуационни знаци в простото изречение

Презентация

Йорданка Илиева

Пенчо Славейков."Cis moll"

Урок за нови знания.

Мария Ромова

Сюжетът на фолклорната песен "Троица братя града градяха"

Урокът е реализиран в мултикултурна среда. Това е първи час върху песента. Разработката е подходяща за билинг...

Марияна Ангелова

: „Тримата братя и златната ябълка“

Групова работа

Neriman Halilibryam

Части на речта. Прилагателно име

Презентация

Адриана

Христо Смирненски - живот и творчество

Презентация от г-жа Згурова, СУ "Отец Паисий" - град Стамболийски

Георги Делов

Представяне и самопредставяне

Работен лист и презентация към него за урок в 5. клас на тема "Представяне и самопредставяне"

Васил Тянковски

Отрицателни местоимения

Упражнителен урок - кръстословица

Гюлвер Мехмедова

Алеко Константинов. "Бай Ганьо"

Въвеждащ урок

Димитрина

България през погледа на Иван Вазов

Обобщителен урок за творчеството на Иван Вазов

Бакалска

Обстоятелствено пояснение

План - конспект върху обстоятелствено пояснение

Йорданка

Обстоятелствено пояснение

Презентация за V клас на тема: Обстоятелствено пояснение

Йорданка

Да бъдеш Серафим днес...

Проект-базиран урок върху разказа "Серафим"

Заприна Глушкова

Копнежът по родния дом-скрит вопъл на душата

Урок за нови знания.

Марина Каракуманскa

Урок по български език и литература

Методическа разработка

Dani0213

Пенчо Славейков - житейски и творески път .Баладата "Неразделни" - индивидуален избор и общностна съдба

Урок за нови знания. Мотивиране на темата: 1. Времето и семейството, в което живее П. Славейков. 2. Пътят за офо�...

Сийка Карагьозова

"Текстообразуващи езикови средства"

Урок за нови знания

Дора Цветкова

Изгубените ценностни ориентири в стихотворението "Майце си" от Христо Ботев

Урок за нови знания

krasimira hubinova

Христо Ботев - живот и дело

Живот и дело на Христо Ботев - презентация

Цветомила

Трансформиращ преразказ

Упражнение

Димитрина Филипова

Мотивът за спомена в стихотворението "Хубава си, моя горо" на Любен Каравелов

Урок с междупредметни връзки за работа в часовете по РП-БЕЛ

Петя Николова

Думите като части на речта. Имена

Урок по български език

Илия

Димчо Дебелянов - живот и творчество (Авторски филм)

Авторски филм за живота и творчеството на Димчо Дебелянов - виртуална разходка из къщата музей в Копривщица

Димитрина

Джордж Байрон

Биография и анализ на Дон Жуан

Деница Ненчева

10-те Божи заповеди

Урокът е изготвен по време на педагогическата практика и е представен пред 9-ти клас, но не с много усилия може...

Iliqna

Урок по родолюбие

Мултидисциплинарен урок

Ани Цветкова

"Една българка" - силата на една майка

Интердисциплинарен урок

Ани Цветкова

"Немили недраги" Иван Вазов

План-конспект на урок по литература.

Симона

Състезание "Стани грамотен"

Урок за обобщение на основни моменти от подготовката за НВО по формата на състезанието "Стани богат"

Генка Стефанова Дребчева

Текстът в общуването. Строеж на текста

Урок за нови знания

Анелия Петрова

Наклонение на глагола

Урокът е за нови знания и има задачи, които могат да се използват като упражнение в края на часа

Ивелина Гачева

Иван Вазов. Житейски и творчески път. Из „Немили-недраги“

Урокът е за нови знания и може да се използва за запознаване на учениците с Иван Вазов и повестта ,,Немили-недр...

Ивелина Гачева

“Тримата братя и златната ябълка“

Цели на урока и очаквани резултати • Познава значението на понятието вълшебна приказкаи разпознава нейни ж�...

Виолина Великова

Опозицията човек - природа в разказа По жътва

Урок упражнение. Учениците прилагат на практика знанията и уменията си за анализ на литературна творба

Марияна

Господ и дяволът правят света

Урок за нови знания по литература по електронния учебник на издателство "Просвета".

Димитрина Захариева

Урок по БЕЛ за 2 клас

Тема: Въпросително изречение

Елвина Иванова

Българско възраждане

Урокът е разработен от Даниела Стоянова - учителка по български език и литература в НТГ - Пловдив. Презентация...

Георги Делов

Шинел

Урок по литература върху “Шинел” на Гогол, представен във вид на съдебно дело за извършена кражба срещу неиз...

Таня

Наречие и предлог

Урок упражнение - 5 клас

Жени Куманова

Фолклорни празници и обичаи

Открит урок на тема: Фолклорни празници и обичаи 5. клас Представяне на иновативни методи в обучението по лит�...

Петя Николова

„Похитителят на мълнии“

Пърси Джаксън от „Похитителят на мълнии“ и най-малкият брат от „Тримата братя и златната ябълка“

Мария

Игри и състезания в часовете по БЕЛ

Описала съм няколко игри и състезания, които съм използвала в работата си. Помагат за разнообразяване на часо...

Соня Дамянова

Показателно местоимение

1.Тема на урока: Показателно местоимение 2.Вид на урока: урок за нови знания 3.Цели: • Лингвокогнитивни:  Зна...

daqna

ПЛАН НА УРОК ПО ЛИТЕРАТУРА - 6клас

Разкош и нищета, блясък и страдание в стихотворението ”Братчетата на Гаврош ”от Христо Смирненски

Милена

Гергьовден

• Учениците да получат знания за празниците – Гергьовден и Димитровден. • Да познават значението на поняти...

volki2012

6. клас

Притежателни местоимения. Упражнение.

Мария Иванова

Вид на глагола.

План-конспект на урок по БЕЛ.

Радостина Димитрова

Иван Вазов - Българският език

Иван Вазов - Българският език

Стоян

Тема: Великден – празник на пролетта и на духовното възкресение („Пролетен празник“- К. Христов, „ Великденска нощ „- Змей Горянин ) и Великденска обредност

урок за литературно упражнение в ЗП и урок за упражнение в ИУЧ

Здравка Бакалска

"Най-големият урок в света" с Х клас във връзка с глобалната инициатива на Уницеф България в партньорство с МОН

Първата среща на десетокласниците със 17-те нови цели на Генералната асамблея на ООН през 2015 година е инициира...

Vilma

Яворов - "Две хубави очи"

Отлична възможност за разширяване на контекста при изучаването на стихотворението.

Георги Делов

Хиперактивност при деца със СОП

Някои митове за хиперактивността (ХА), признаци на хиперактивност, признаци на ХА (по Бейкър/Авърт), подходи з�...

Diana Nikolcheva

Преразказ на кратък текст /"Пазете хляба"/

Урок за РКК. Презентация. Работа с билингви.

Марияна Ангелова

План на текст

Презентацията подпомага работата на ученици със затруднения.

Марияна Ангелова

Неизменяеми части на речта. Наречие

Урок за нови знания, представен чрез презентация. Разработката е за ученици билингви.

Марияна Ангелова

Животът като маскарад в "Маска" на Пейо Яворов

синтетичен урок

Айше Ахмед

Христо Смирненски и "Братчетата на Гаврош"

Презентация

Daniela

"Хайдути", 5 клас

Презентация на Prezi, която включва анализ.

Daniela

Новото старо в българския правопис

Урок за правопис, подходящ за всички

Мариана Рукова

Проблеми и предизвикателства при овладяването на българския книжовен език при ученици, за които той не е майчин

Представяне на съществуващите проблеми при овладяването на българския книжовен език, причините за тях и пре�...

Георги Делов

Измерения на богатството и бедността

Урок, разработен от Мария Камбурова - учителка по български език и литература в СУ "П. К. Яворов" - Пловдив

Георги Делов

Главни части на изречението. Членуване на подлога.

Урок упражнение.

Любен Гатев

Местоимения

Видове местоимения-5.и 6.клас

Ваня Колева

Йордан Йовков-"Серафим"

Презентацията запознава с автора и неговото творчество.Анализ на разказа"Серафим"

Ваня Колева

Иван Вазов"Под игото"

XVIIглава-"Представлението"

Ваня Колева

Минало свършено време. Минало несвършено време на глагола

Урок за нови знания.

Мария

Страданието- двигател на твореца; "Cis moll"; Пенчо Славейков

Изготвил и преподал: Йордан Бадов Апробиран в 11 клас, СУ "Св. Паисий Хилендарски", Пловдив. Базов учител: Крас�...

Йордан Бадов

Джовани Бокчо- "Декамерон"

В настоящият файл е разгърнат урок за 10 клас на тема "Джовани Бокачо- Декамерон".

Daniela Dimitrova

Мирът и войната в приказката „Главатарят , който искал да плени месечината”

Урок за упражнение по литература за 5-ти клас

Vania_Ivanova

тест за подготовка за ДЗИ - 12 клас

въпроси за подготовка за ДЗИ

Величка Балабанова

Правописни и пунктуационни норми

УРОК ЗА ОБОБЩЕНИЕ - 8 клас

Валерия Петрова

Античност- упражнение

Урок за упражнение.

Милка Пискова

Великден

Една цветна и достъпна идея по темата. Урок за нови знания, проведен с ученици билингви.

Марияна Ангелова

"Ненужните" науки

Лекция по проекта "Университет за всички" за съвременното състояние и за бъдещето на хуманитарните науки.

Георги Делов

Творчески задачи върху текста на творбата "Хубава си, моя горо"

Идеи за задачи върху Каравеловата творба, подходящи за ученици, чийто майчин език не е български.

Марияна Ангелова

"Хубава си, моя горо" - Л. Каравелов

Урок за нови знания. Замисълът на урока помага на учениците със затруднения да осмислят ценностите и идеите в...

Марияна Ангелова

Диалог. Самопредставяне

Урок за упражнеие върху темата с ученици билингви.

Марияна Ангелова

Упражнение върху фразеологични словосъчетания

Игра в час чрез приложението Kahoot

Вили Бакалова

Съставно сказуемо

Урок по български език, предоставен от Росен Кацаров - учител по БЕЛ в СУ "Св. Климент Охридски" - Пловдив

Георги Делов

Речниково и граматично значение на думата

Обобщението, което е в края на презентацията, се прави фронтално от учителя.

Елена

Иновативен урок " Ветрената мелница" по Елин Пелин в часовете по ИУЧ - БЕЛ

На 24.10.2018г. шестокласниците от ОУ “Васил Петлешков“ отбелязаха националната седмица на книгата и четенето с ...

Виолета Дончева

Красиво ли е грозното в приказката „Грозното патенце“? литературно интерактивно упражнение.

На 26.04.2018 г. се проведе открита практика в редовните часове по български език и литература и екипна работа меж�...

Виолета Дончева

„Светлата и Тъмната страна на борбата за освобождение“

На 28.11.2018 г. Виолета Дончева и Николина Барбутева представиха интердисциплинарен урок история – литература н...

Виолета Дончева

Методика на преподаването на старогръцката литература, на Библията и на старобългарската литература

Автори: Красимира Вътева, Стоянка Вътева

Георги Делов

Светът на разрухата, самотата и нравственото падение в повестта "Гераците" и романа "Тютюн"

Автори: Красимира Вътева, Стоянка Вътева

Георги Делов

Христо Ботев - методически разработки

Автори: Красимира Вътева и Стоянка Вътева

Георги Делов

Димчо Дебелянов - методически разработки

Автори: Красимира Вътева и Стоянка Вътева

Георги Делов

Пищови за учители по БЕЛ

Поредица интегрирани уроци с акцент върху междупредметните връзки.

Canka Chachova

Косачи-Елин Пелин

Урок по български език и литература в 6 клас за нови знания от общообразователната подготовка

Маруся Великова

Урок за практическа работа - Интепретативно съчинение, 11.клас

Алгоритъм, "стъпка по стъпка" за създаване на интепретативно съчинение.

Диана Леонтиева

Татяна и Онегин в огледалния ефект на противоположността

Урок за нови знания, сравнителна характеристика между образите на главните герои

Ренета Жекова

Цената на успеха в романа "Дядо Горио"

урок върху романа "Дядо Горио"

Светлана Дъбенска

Възрожденският театър

Информацията и снимковият материал в презентацията дават не само знания, но и обогатяват културата на учениц...

Марияна Ангелова

Относително местоимение

Презентация към урок за упражнение. Задачите са планирани за ученици с обучителни трудности.

Марияна Ангелова

Междуметие

Една идея за урок, възприеман с лекота и интерес от ученици билингви.

Марияна Ангелова

ОПЪЛЧЕНЦИТЕ НА ШИПКА

Проблемен анализ

Валентина Йорданова

Романтизъм

Уводен урок за спецификата на Романтизма

Мария Кочова

Лично местоимение. Възвратно лично местоимени

Разработката е подходяща е за ученици с обучителни трудности. Презентацията следва хода на урока.

Марияна Ангелова

Официално-делови стил

Урок за нови знания по новата учебна програма за 9. клас, първи от предвидени два часа.

Данка

"Българският език" - представяне на творбата

Урок за нови знания

Ангелина Димитрова

Романтизъм

Урок за нови знания, запознаващ с особеностите на епохата.

Валентина Томова

Езикова култура /упражнение/

Проверка на знанията /правопис, пунктуация, граматика/ и практически упражнения. Подходящ за преговор или упр...

Йовка Чорбаджийска

За образованието в Исландия

Много подробно описание на образователния процес в Исландия от лични впечатления на колега учител.

Георги Делов

Речево поведение при участие в диалог и дискусия

Диалогично общуване и дискусия

Радка Димитрова

Дуален урок по БЕЛ и Музика 5.клас

Дуален урок по БЕЛ и Музика на тема: Зимен фолклорен календар. Местни празници в град Съединение-Куда, Банго В�...

Генка Стефанова Дребчева

Възможност за аналогия с "Робинзон Крузо"

Филмът е отлична възможност за разширяване на контекста към съвременното изкуство при изучаването на "Робин�...

Георги Делов

Отговор на нравствен въпрос, 7 клас

Урок за развитие на комуникативните компетентности

Lilia

Как се пише теза?

Споделен опит от Стратия Тодоров, ОУ "Кназ Александър I" - Пловдив

Георги Делов

"История славянобългарска"

Презентацията запознава учениците с особеностите на "История славянобългарска"

Elena Ivanova

Българско възраждане

Презентацията представя Българското възраждане като литературен период. Обяснява приликите и разликите с Р�...

Elena Ivanova

Елин Пелин - биография и творчество

Урок за нови знания, свързан с биографията и творчеството на Елин Пелин.

Мария

Героите на времето в романа "Евгений Онегин" на А. С. Пушкин

Урок за упражнение върху образната система на романа

Вилиана Трайкова

Повестта „Немили-недраги“ Представяне на творбата

Учениците се запознават с творческата история на повестта и значението на понятието „повест“, като разпозн...

dora

"Хайдути" - Христо Ботев

Презентация към урок за нови знания в 5 клас + музикален файл, който тръгва само когато е свален заедно с презе...

Ивелина Гачева

"Хайдути" - Христо Ботев

Методическа разработка на урок за нови знания по новата учебна програма по литература в 5 клас

Ивелина Гачева

Анотация

Урок за нови знания в 7 клас на тема Анотация.

Ивелина Гачева

Западноевропейски модернизъм

Урокът разглежда същността на модернизма като явление в литературата. Прави се съпоставка с романтизма и реа...

Деляна

Модернизъм в литературата

Урокът е за нови знания. Целта му е чрез осмисляне на понятието "модерен" и чрез наблюдение на текстове за и на...

Любима Стайкова

Стихотворението „Хайдути“ от Христо Ботев – герои, постъпки, традиционни ценности на човека и общността

УРОК ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА ПЕТИ КЛАС - Дидактически и интерактивни форми: мозъчна атака, работа по групи, попълване...

Galya Yaneva

Заветът на Странджата - "Немили-недраги", V глава"

Урок за нови знания

Мария Джумеркова

Думата като лексикално средство в текста

Урок за нови знания. Презентацията е за урок с ученици билингви

Ana Georgieva

Щитът на Ахил

Доспехите на античния войн и тяхното значение.

Стефка Златарева

"Илиада" - 24 песен

Запознаване със съдържанието.

Стефка Златарева

Три урока на г-жа Елена Стоилова

Във файла са трите урока за 8. клас, при които е наличен технически проблем при отварянето им.

Георги Делов

Добри Чинтулов "Вятър ечи, Балкан стене"

Урок за нови знания. Презентацията е за урок с ученици билингви Творческа история и повод за създаване на с�...

Ana Georgieva

Части на изречението и части на речта.

Урок за преговор, реализиран в избираем учебен час по български език и литература в 7. клас.

Гергана Аланджийска

Възможностите на сайта "Уча се"

Образователен сайт с добри възможности за преподаване по интересен и достъпен начин.

Георги Делов

Синтактична синонимия

Урок за упражнение върху обособени части.

Мариела Коклева

Отрицателни и обобщителни местоимения

Упражнение - 6 клас

Гергана Аланджийска

Сайт с тестове, образователни игри и други материали

Много ресурси, които могат да се използват в часовете по български език и литература - както безплатни, така и ...

Георги Делов

Спектакъл, посветен на Васил Левски

Представлението "Вятърът има много имена" е резултат от упорита работа в извънкласни форми в СУ "Васил Левски"...

Георги Делов

Урок на тема: "Вълшебното в приказката "Тримата братя и златната ябълка"

Преговор и нови знания за частта "Фолклор". Урокът е реализиран в ОУ "Л. Каравелов" - с. Бяла река

Георги Делов

Уебинар и 3Д симулатор в уроците по БЕЛ

Накратко се представя възможността да се ползва мултифункционална платформа за онлайн и смесени занимания �...

raichin

Подготовка за НВО - примерен тест

Мултимедиен урок - презентация, преработен вариант на състезанието "Стани богат", която включва въпросите от �...

Ралица Живкова Колева

Урок по литература в 11. клас на тема „Хаджи Димитър и Васил Левски в паметта на българския народ“

Под ръководството на проф. д.н. Александър Панов учениците осмислят връзката между Ботевите творби „Хаджи Ди...

Георги Делов

Човекът и другите (Обобщение)

Урокът е структуриран във вид на състезание, включващо материала от раздела "Човекът и другите".

Красилина

Отговор на житейски въпрос

Урок за нови знания

Боряна Семерджиева

Житейската равносметка

Разработката на урока подпомага задълбоченото вникване в темата, разбирането на важността на проблема. Учен...

Марияна Ангелова

Подготовка за отговор на научен въпрос

Урокът е с практическа насоченост. Методическият подход позволява учениците да затвърдят знанията за научен...

Марияна Ангелова

"Художник", Веселин Ханчев. Авторът, произведението

Презентацията е подходяща за ученици с обучителни трудности. В нея е посочен и отговорът на въпроса КАКВО ЦЕЛ...

Марияна Ангелова

Състезание куиз

Урок обобщение 7 клас литература.

Катюша Арсенова

Мотивът за острова и неговите разночетения през Просвещението и Романтизма

Съпоставка между „Робинзон Крузо“ и „Граф Монте Кристо“

Stanimira Dimitrova

Характеристики на Санчо Панса - упражнение

Интерактивно упражнение за търсене в решетка на характеристики, свързани с образа на Санчо Панса от романа "Д...

Милена Симеонова

Характеристики на Дон Кихот - упражнение

Интерактивно упражнение за търсене в решетка на характеристики, свързани с образа на Дон Кихот от едноименни...

Милена Симеонова

Части на речта

Интерактивно упражнение за съотнасяне на думи към съответна част на речта. СУ "Св.св. Кирил и Методий", гр. Пло�...

Милена Симеонова

Светът в митологичните представи

Интерактивно упражнение за съотнасяне на понятия според митологичните представи. СУ "Св.св. Кирил и Методий",...

Милена Симеонова

Фразеологични изрази - упражнение

Интерактивно упражнение за фразеологични изрази. СУ "Св.св. Кирил и Методий", гр. Пловдив

Милена Симеонова

Фразеологични изрази - упражнение

Интерактивно упражнение за довършване на фразеологични изрази. СУ "Св.св. Кирил и Методий", гр. Пловдив

Милена Симеонова

Предлог

Интерактивно упражнение за поставяне на липсващи предлози в текст. СУ "Св.св.Кирил и Методий", гр. Пловдив

Милена Симеонова

Обстоятелствено пояснение

Презентация към урок за упражнение върху Обстоятелствено пояснение

Дияна Шекерова

Впечатляващо есе на Илко Василев от ЕГ "Иван Вазов" - Пловдив

Успех на наш колега. Заслужава си да се прочете, много ще помага в часовете за Ботев...

Георги Делов

Обобщителен урок състезание за изучаваните европейски автори в 10. клас

Пример за устрема и смелостта на младите учители да разчупят традиционните форми.

Георги Делов

Връзка към заснет в Ютуб урок по български език и литература

Пример за най-трудния начин за представяне на урок. Изисква се много смелост от преподавателя, много труд за п...

Георги Делов

Презентация за живота на Елисавета Багряна

Урок за нови знания

Нина Тошева

Старобългарската литература - класическа славянска литература

Уводен урок към темата

Таня Колева

Уйлям Шекспир - живот и творчество

Урок за нови знания

Таня Колева

Книгата „Бай Ганьо” и личността на Алеко (Обобщение)

Урок по литература

Daniela Stoianova

Любовта победила смъртта в баладата „Неразделни”на Пенчо Славейков

Урок по Български език и литература в 7 клас

Димитринка Бойчева

Българско възраждане

Урок по литература - 2 учебни часа

Daniela Stoianova

Видове сложни изречения и употребата им в устната и писмената реч

Урок за обобщителни упражнения - практикум

Elena Stoilova

Ренесанс – събуждането на човека за нов живот

Урок за обобщение в 8. клас по новия учебен план

Elena Stoilova

Ученически проекти

Ученически проекти върху епохата Античност и Ренесанс

Стефка Златарева

„Серафим“ на Йордан Йовков. Определяне на идеите , ценностите и на ефекта от въздействието на художественото слово

Презентацията подкрепя работата на учениците по темата: определяне начините, по които художественият текст ...

Марияна Ангелова

Изменяеми и неизменяеми части на речта

Урокът е за упражнение върху изменяеми и неизменяеми части на речта. Подходящ е за ученици с обучителни трудн...

Марияна Ангелова

"Гераците" - повест за тревожните трансформации на човешките ценности и за разграждането на дома

Разработка на урок

Пенка Величкова

"Немили - недраги" І глава

Презентация

Снежана Царова

Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав

Математическа гимназия "Академик Кирил Попов"

Милена Видралска

Западноевропейски Ренесанс

Рисунки на ученици по цитати и произведения от Ренесанса.

Стефка Златарева

Животът, смъртта и човешкото страдание в ,,Зимни вечери” от Христо Смирненски

Урок по литература за цикъла ,,Зимни вечери” на Христо Смирненски.

Крум Йовков

Националното и социалното в образа на Бай Ганьо

Урок за практическа работа: създаване на план-конспект за литературно интерпретативно съчинение

Гергана Георгиева

Алеко Константинов - ярка фигура сред творците от 90-те години на ХХ век

Уводен урок за биографията и творчеството на Алеко Константинов

Гергана Георгиева

Урок по БЕЛ

Урок за нови знания

Дияна Семерджиева/НедялкаСтоева

Взаимоотношенията между светлата и тъмната страна в човека, според библейския сюжет за грехопадението- Каин и Авел

Уроци за Библията

Таня Колева

Повествованието, описанието и разсъждението в текста

Урок за упражнение в час по разширена подготовка, развиващ уменията на учениците да създават различни видов�...

Елена Грозданова

Фолклорен модел на света

Използваният метод е учене чрез преживяване. Темата "Фолклорен модел на света" е разгледана в две поредни сед...

Елена Грозданова

„История славянобългарска“ – зов за национално пробуждане

План на урок за нови знания за 10. клас по литература

Люба Алексиева

ГЕРОИТЕ ОТ „ШИНЕЛ“ НА ГОГОЛ ПРЕД СЪДА НА СЪВЕСТТА

"Съдебно заседание". Урок - дискусия

Славия Шопова

Eлектронно писмо

Урок за нови знания.

Стоянка Войняговска

"Опълченците на Шипка"

презентация ОУ ,, Св. Климент Охридски" с. Скутаре, общ. Марица

Гергана Григорова

Елин Пелин "По жътва"

Презентация Природата - естественият свят на селския човек

Блага Стойчева

Похвати за изграждане на образ на герой в художествен текст „Серафим”, Йордан Йовков.

Урочната тема е подходяща за допълване на знанията на учениците за разказа и художествените похвати за изгр�...

Бакалска

Пародийното в "Дон Кихот"

Една педагогическа ситуация, в която учениците разпознават пародийното във формата, а не в съдържанието на и�...

Елена Пантева

"На прощаване в 1868 г." - Христо Ботев

Една идея за представяне на Ботевата творба. Презентацията е за урок с ученици билингви.

Марияна Ангелова

Фолклорен модел за света

Чрез презентацията се помага на учениците да: разберат какво е фолклор; научат за видовете и формите на наро�...

Марияна Ангелова

Медийни текстове - ТВ студио

Най-добре се учи чрез практика: ученици в ролята на репортери разкриват училищния живот; медийни текстове, пр...

Марияна Ангелова

Семейството на боговете олимпийци

Урок за упражнения за затвърждаване, систематизиране и обобщаване на знанията за олимпийските богове в разд�...

Филип Кабакян

"Хайдути", Христо Ботев

„ Хайдути“ - свободата като избор

Ани Цветкова

Учебна игра kahoot

Това е безплатна платформа за създаване на забавни тестове и игри за деца и ученици в различна възраст и на ра...

Жореса Любенова Манолова

"По жътва", Елин Пелин

Основни структурни елементи на разказа „По жътва“ от Елин Пелин – тема, герои, сюжет, внушения, пейзаж.

Ани Цветкова

Главни части в простото изречение – сказуемо

Урок по български език за овладяване функцията на главните части в простото изречение.

Ани Цветкова

Правописна норма - 8 клас

Подходящ за преговор по български език - 8 клас.

Юлияна Кичукова

Подготовка за създаване на отговор на житейски въпрос

Презентацията онагледява всяка стъпка при създаването на такъв вид текст. Подходяща е за ученици с обучителн...

Марияна Ангелова

"Неразделни" - Пенчо Славейков

Живот и творчество на автора. Запознаване с произведението "Неразделни" и записване на план

Иван Работов

Маските и лицата в стихотворението "Маска" на Яворов

Урокът е презентация, в която се осмислят ключови за творбата образи и нейните универсални послания.

Любима Стайкова

Поемата “Градушка” на Пейо Яворов -човекът пред лицето на бездушната природа

Урокът е под формата на презентация, чрез която се изяснява художественият свят на поемата "Градушка". Презен...

Любима Стайкова

Урок във виртуална класна стая

Урок за актуализация на знания за женските образи в изучени художествени творби в часовете по литература.

Радка Атанасова

Урок по български език в 3D симулатора на Second Life

Урокът, посветен на видовете общуване в различните комуникативни сфери на езика, е реализиран от ученици и у�...

Радка Атанасова

Христо Ботев "На прощаване"

Творческа история на творбата

Стефка Златарева

Иван Вазов през очите на интернет

Показване на образователните ресурси в интернет. Кратко описание на сайтове, които съдържат информация за ж�...

Ралица Карталова

Иван Вазов - житейски и творчески път. Творческа история на повестта "Немили- недраги". Работа с първа глава

Урок за нови знания

Гергана Аланджийска

Героизъм и човечност в "Илиада"

Урокът е обобщителен в рамките на два часа. Използвани са презентация, дискусия, публично изказване по морале...

Pobeda

"Тримата братя и златната ябълка"- приказка

урок по БЕЛ 5 клас

Красимира Тодорова

"Косачи"- Елин Пелин

урок за нови знания - №1 №2 №3 №4

Ваня Колева

"Неразделни"- Пенчо Славейков

урок за нови знания

Людмила Гешева

"Тримата братя и златната ябълка"- приказка

урок по БЕЛ 5 к;лас

Красимира Тодорова

"Антигона" на Софокъл - образцова трагедия

Урокът съдържа информация за Софокъл и времето в което живее. Разгледани са сюжетът на трагедията и жанровит�...

Павлета Станева-Кандалжиева

Джордж Байрон- „Дон Жуан“

Жанрови характеристики на поемата, проявени в VIII песен от „Дон Жуан“. Тълкуване на VIII песен от „Дон Жуан“.

Милена Рабаджийска

Текстът като смислово и езиково единство

Описание на урок за прилагане на знания, умения и навици с приложен работен лист и препратки към страници и за...

Таня Атанасова

Христо Ботев - живот и творчество

Презентация във формат PowerPoint и план, чрез които с ключови думи и илюстративни материали се проследява животъ�...

Таня Атанасова

Военни разкази от Йовков

Литературни анализи от книгата "Матурата по български език и литература", Т. Петрова, Г. Делов, ИК "Кронос", 2002

Георги Делов

Ветрената мелница

Елин Пелин, 11 клас, урок за нови знания, училище ,,Св.св. Кирил и Методий", град Асеновград

Вилияна Милева

Бъдеще време в миналото

План-конспект на урок по Български език за 6-ти клас

Анна Бойдева

Части на изречението

Урок за обобщение за 5. клас

Елена Бърдукова

Фолклорен календар - упражнение

Представени са примерни задачи върху учебния материал, свързан с фолклорните празници и обичаи.

Галя Гочева

Фолклорен празничен календар - презентация

Презентацията е използвана към урока "Празникът - моят и на другия до мен".

Галя Гочева

Народни празници и обичаи - презентация

Презентацията е използвана към урока "Празникът - моят и на другия до мен".

Галя Гочева

Празникът - моят и на другия до мен

Урок за упражнение в рамките на два учебни часа.

Галя Гочева

Анотацията и нейното приложение - VII клас - ОУ "Васил Петлешков" - Пловдив

Урок за упражнение в 7.клас, в който всеки ученик извлича, осмисля, анализира информация от анотация с оглед на...

Екатерина Николова

Относително местоимение

Презентация

Галина Богоева

Упражнение върху старогръцка митолотия

Литература 8. клас Урокът има състезателен характер, а учениците се забавляват и работят много ентусиазирано...

Вили Бакалова

Упражнение върху фразеологични словосъчетания

Урок по български език - 8. клас Предложени са три работни задачи, които са подходящи както за самостоятелна р...

Вили Бакалова

„ Индивидуален избор и общностна съдба” – Пенчо Славейков – баладата „ Неразделни”

Урок за нови знания - 7 клас : Да се запознаят учениците със съдържанието на стихотворението и с основните акц�...

Елена Дамянова

Срещата на здравия разум с фалша и лицемерието - образи в комедията "Тартюф" на Молиер

Урокът е без особени претенции за оригиналност. Върху презентацията работих с ученици, които предложиха свои...

НГСЕИ

Урок по литература 5 клас

„Тримата братя и златната ябълка“ – основни моменти в приказката и съотнасянето им към модела на вълшебнат�...

Димитрина Тачева

Главни части в простото изречение

Да се припомнят и затвърдят знанията за главните части в изречението, за съгласуването на сказуемото с подло�...

Малина Смиленова

"Ралица" - силата на волята и на несломимия човешки дух

Презентация на тема: "Ралица" - силата на волята и на несломимия човешки дух"

Elena Ivanova

Средновековието като културна епоха

В ПГСТ „Пеньо Пенев” гр. Пловдив през учебната 2017/2018 година се проведе интерактивен урок на тема: „Средно�...

Elena Ivanova

Ден на будителите

Презентация за честване Ден на народните будители

Мария Янкова

Прилики между различните митове за Сътворението

Структурата на урока, използваните разнообразни методи и форми на работа са предпоставка за успешното повто�...

Марияна Ангелова

„Радини вълнения“ - “Под игото“ на Иван Вазов

Урокът е проведен като открита практика пред студенти филолози от ПУ "П. Хилендарски" в ОУ "Панайот Волов" - Пло...

Марияна Ангелова

Google Site: "Творческа работилница"

На страницата на сайта ми ще откриете 10 урока в презентации за западноевропейска литература: Данте, Бокачо, С�...

Елена Вързилова

"Да припознаем библейския знак"

Опит да открием библейската символика в съвременното изкуство

Елена Вързилова

"Майце си", Христо Ботев

Многоаспектен анализ на творбата.

Елена Вързилова

"Господ и дяволът правят света" и библейският мит за Сътворението

Основната цел на урока беше да се преговорят знания за митологичния и фолклорния модел за света , да се надгра...

Дернева

Обръщение към участниците

Няколко думи за целите и надеждите.

Георги Делов