Архив споделени уроци за 9. клас:

Българско национално възраждане

Представяне на възрожденската епоха

Костадинка Христова

"Пътешествията на Гъливер"

Иновативна идея за разширяване на контекста, разработена от учителка от град Петрич.

Георги Делов

Как се пише статия

Урок за упражнение

Стефка Златарева

Официално-делови стил

Урок за нови знания

Мая Анастасова

"Пътешествията на Гъливер"

Презнтация за пътешествията на Гъливер.

Кунчо

Образът на Балкана - Христо Ботев

Нови знания

Стефка Златарева

Публично изказване по житейски проблем

Урок за нови знания

Стефка Златарева

А. С. Пушкин - живот и творчество

Нови знания

Стефка Златарева

Христо Ботев - публицистика и поезия

Нови знания

Стефка Златарева

"Текстообразуващи езикови средства"

Урок за нови знания

Дора Цветкова

Изгубените ценностни ориентири в стихотворението "Майце си" от Христо Ботев

Урок за нови знания

krasimira hubinova

Джордж Байрон

Биография и анализ на Дон Жуан

Деница Ненчева

10-те Божи заповеди

Урокът е изготвен по време на педагогическата практика и е представен пред 9-ти клас, но не с много усилия може...

Iliqna

Българско възраждане

Урокът е разработен от Даниела Стоянова - учителка по български език и литература в НТГ - Пловдив. Презентация...

Георги Делов

Христо Ботев - методически разработки

Автори: Красимира Вътева и Стоянка Вътева

Георги Делов

Татяна и Онегин в огледалния ефект на противоположността

Урок за нови знания, сравнителна характеристика между образите на главните герои

Ренета Жекова

Цената на успеха в романа "Дядо Горио"

урок върху романа "Дядо Горио"

Светлана Дъбенска

Романтизъм

Уводен урок за спецификата на Романтизма

Мария Кочова

Официално-делови стил

Урок за нови знания по новата учебна програма за 9. клас, първи от предвидени два часа.

Данка

Романтизъм

Урок за нови знания, запознаващ с особеностите на епохата.

Валентина Томова

Речево поведение при участие в диалог и дискусия

Диалогично общуване и дискусия

Радка Димитрова

"История славянобългарска"

Презентацията запознава учениците с особеностите на "История славянобългарска"

Elena Ivanova

Българско възраждане

Презентацията представя Българското възраждане като литературен период. Обяснява приликите и разликите с Р�...

Elena Ivanova

Героите на времето в романа "Евгений Онегин" на А. С. Пушкин

Урок за упражнение върху образната система на романа

Вилиана Трайкова

Западноевропейски модернизъм

Урокът разглежда същността на модернизма като явление в литературата. Прави се съпоставка с романтизма и реа...

Деляна

Модернизъм в литературата

Урокът е за нови знания. Целта му е чрез осмисляне на понятието "модерен" и чрез наблюдение на текстове за и на...

Любима Стайкова

Джордж Байрон- „Дон Жуан“

Жанрови характеристики на поемата, проявени в VIII песен от „Дон Жуан“. Тълкуване на VIII песен от „Дон Жуан“.

Милена Рабаджийска

Текстът като смислово и езиково единство

Описание на урок за прилагане на знания, умения и навици с приложен работен лист и препратки към страници и за...

Таня Атанасова