Архив споделени уроци за 9. клас:

Как се пише статия

Урок за упражнение

Стефка Златарева

Официално-делови стил

Урок за нови знания

Мая Анастасова

"Пътешествията на Гъливер"

Презнтация за пътешествията на Гъливер.

Кунчо

Образът на Балкана - Христо Ботев

Нови знания

Стефка Златарева

Публично изказване по житейски проблем

Урок за нови знания

Стефка Златарева

А. С. Пушкин - живот и творчество

Нови знания

Стефка Златарева

Христо Ботев - публицистика и поезия

Нови знания

Стефка Златарева

"Текстообразуващи езикови средства"

Урок за нови знания

Дора Цветкова

Изгубените ценностни ориентири в стихотворението "Майце си" от Христо Ботев

Урок за нови знания

krasimira hubinova

Джордж Байрон

Биография и анализ на Дон Жуан

Деница Ненчева

10-те Божи заповеди

Урокът е изготвен по време на педагогическата практика и е представен пред 9-ти клас, но не с много усилия може...

Iliqna

Българско възраждане

Урокът е разработен от Даниела Стоянова - учителка по български език и литература в НТГ - Пловдив. Презентация...

Георги Делов

Христо Ботев - методически разработки

Автори: Красимира Вътева и Стоянка Вътева

Георги Делов

Татяна и Онегин в огледалния ефект на противоположността

Урок за нови знания, сравнителна характеристика между образите на главните герои

Ренета Жекова

Цената на успеха в романа "Дядо Горио"

урок върху романа "Дядо Горио"

Светлана Дъбенска

Романтизъм

Уводен урок за спецификата на Романтизма

Мария Кочова

Официално-делови стил

Урок за нови знания по новата учебна програма за 9. клас, първи от предвидени два часа.

Данка

Романтизъм

Урок за нови знания, запознаващ с особеностите на епохата.

Валентина Томова

Речево поведение при участие в диалог и дискусия

Диалогично общуване и дискусия

Радка Димитрова

"История славянобългарска"

Презентацията запознава учениците с особеностите на "История славянобългарска"

Elena Ivanova

Българско възраждане

Презентацията представя Българското възраждане като литературен период. Обяснява приликите и разликите с Р�...

Elena Ivanova

Героите на времето в романа "Евгений Онегин" на А. С. Пушкин

Урок за упражнение върху образната система на романа

Вилиана Трайкова

Западноевропейски модернизъм

Урокът разглежда същността на модернизма като явление в литературата. Прави се съпоставка с романтизма и реа...

Деляна

Модернизъм в литературата

Урокът е за нови знания. Целта му е чрез осмисляне на понятието "модерен" и чрез наблюдение на текстове за и на...

Любима Стайкова

Джордж Байрон- „Дон Жуан“

Жанрови характеристики на поемата, проявени в VIII песен от „Дон Жуан“. Тълкуване на VIII песен от „Дон Жуан“.

Милена Рабаджийска

Текстът като смислово и езиково единство

Описание на урок за прилагане на знания, умения и навици с приложен работен лист и препратки към страници и за...

Таня Атанасова