Архив споделени уроци за 8. клас:

Функционални стилове на българския книжовен език

Заглавие: Функционални стилове на българския книжовен език 1. Стил. 2. Функционален стил. а/ научен стил, - на...

g.kotseva1

Героят в човешкото битие. Имаме ли днес нужда от герои?

Упражнение

Стефка Златарева

Образът на Хектор

Урок за нови знания. Образът на Хектор в VI и XXII песен.

Стефка Златарева

Образът на Ахил

Урок за нови знания. Образът на Ахил в I, XII и XXIV песен

Стефка Златарева

Старогръцка лирика. Сафо и нейният поетически свят

Презентация

Мариана Трифонова

Мигел де Сервантес - Дон Кихот, 8.клас

Презентация (въвеждаща) - Мигел де Сервантес - Дон Кихот, 8.клас

Арзун Ариф

Залог на глагола

Урок за нови знания

Мая Анастасова

"Пространно житие на Константин-Кирил Философ"

Цикъл от уроци

Цветелина Драганова

Вид на глагола.

План-конспект на урок по БЕЛ.

Радостина Димитрова

Правописни и пунктуационни норми

УРОК ЗА ОБОБЩЕНИЕ - 8 клас

Валерия Петрова

Античност- упражнение

Урок за упражнение.

Милка Пискова

Упражнение върху фразеологични словосъчетания

Игра в час чрез приложението Kahoot

Вили Бакалова

Методика на преподаването на старогръцката литература, на Библията и на старобългарската литература

Автори: Красимира Вътева, Стоянка Вътева

Георги Делов

Езикова култура /упражнение/

Проверка на знанията /правопис, пунктуация, граматика/ и практически упражнения. Подходящ за преговор или упр...

Йовка Чорбаджийска

Щитът на Ахил

Доспехите на античния войн и тяхното значение.

Стефка Златарева

"Илиада" - 24 песен

Запознаване със съдържанието.

Стефка Златарева

Три урока на г-жа Елена Стоилова

Във файла са трите урока за 8. клас, при които е наличен технически проблем при отварянето им.

Георги Делов

Характеристики на Санчо Панса - упражнение

Интерактивно упражнение за търсене в решетка на характеристики, свързани с образа на Санчо Панса от романа "Д...

Милена Симеонова

Характеристики на Дон Кихот - упражнение

Интерактивно упражнение за търсене в решетка на характеристики, свързани с образа на Дон Кихот от едноименни...

Милена Симеонова

Фразеологични изрази - упражнение

Интерактивно упражнение за фразеологични изрази. СУ "Св.св. Кирил и Методий", гр. Пловдив

Милена Симеонова

Фразеологични изрази - упражнение

Интерактивно упражнение за довършване на фразеологични изрази. СУ "Св.св. Кирил и Методий", гр. Пловдив

Милена Симеонова

Старобългарската литература - класическа славянска литература

Уводен урок към темата

Таня Колева

Уйлям Шекспир - живот и творчество

Урок за нови знания

Таня Колева

Видове сложни изречения и употребата им в устната и писмената реч

Урок за обобщителни упражнения - практикум

Elena Stoilova

Ренесанс – събуждането на човека за нов живот

Урок за обобщение в 8. клас по новия учебен план

Elena Stoilova

Ученически проекти

Ученически проекти върху епохата Античност и Ренесанс

Стефка Златарева

Взаимоотношенията между светлата и тъмната страна в човека, според библейския сюжет за грехопадението- Каин и Авел

Уроци за Библията

Таня Колева

Eлектронно писмо

Урок за нови знания.

Стоянка Войняговска

Правописна норма - 8 клас

Подходящ за преговор по български език - 8 клас.

Юлияна Кичукова

Урок във виртуална класна стая

Урок за актуализация на знания за женските образи в изучени художествени творби в часовете по литература.

Радка Атанасова

Урок по български език в 3D симулатора на Second Life

Урокът, посветен на видовете общуване в различните комуникативни сфери на езика, е реализиран от ученици и у�...

Радка Атанасова

Героизъм и човечност в "Илиада"

Урокът е обобщителен в рамките на два часа. Използвани са презентация, дискусия, публично изказване по морале...

Pobeda

"Антигона" на Софокъл - образцова трагедия

Урокът съдържа информация за Софокъл и времето в което живее. Разгледани са сюжетът на трагедията и жанровит�...

Павлета Станева-Кандалжиева

Упражнение върху старогръцка митолотия

Литература 8. клас Урокът има състезателен характер, а учениците се забавляват и работят много ентусиазирано...

Вили Бакалова

Упражнение върху фразеологични словосъчетания

Урок по български език - 8. клас Предложени са три работни задачи, които са подходящи както за самостоятелна р...

Вили Бакалова

Средновековието като културна епоха

В ПГСТ „Пеньо Пенев” гр. Пловдив през учебната 2017/2018 година се проведе интерактивен урок на тема: „Средно�...

Elena Ivanova

"Да припознаем библейския знак"

Опит да открием библейската символика в съвременното изкуство

Елена Вързилова