Архив споделени уроци за 7. клас:

Лист за самопроверка

Подзаглавието е: "Честен със себе си". Този формат предполага недвусмислена искреност, защото няма как да изм�...

Daniela

Непознати думи и изрази в трета глава «Немили-недраги»

Опитала съм се в удобен вариант да представя трудностите, които един седмокласник може да срещне при прочита ...

Daniela

Обособени части

Урок за упражнение върху обособени части. Урокът използва платформата https://quizizz.com/

Петя Николова

Съставно сказуемо

Урок по български език

Лиляна Джолева

Алеко Константинов - творчески портрет

Встъпителен урок за автора

Лиляна Джолева

Йордан Йовков - "По жицата"

Презентация за основните аспекти на разказа "По жицата"

Дернева

Обособени части в простото изречение

Урок за нови знания

Мая Анастасова

"Заточеници" от Пейо Яворов

Презентация на ученици от 7 клас в ОУ "Отец Паисий" - с. Стефан Караджа, обл. Силистра

Мария Николова

КЛАСНА РАБОТА II СРОК – VІІ клас

Тест - класна работа за 7 клас, втори срок

Красимира Христова

Пенчо Славейков - житейски и творески път .Баладата "Неразделни" - индивидуален избор и общностна съдба

Урок за нови знания. Мотивиране на темата: 1. Времето и семейството, в което живее П. Славейков. 2. Пътят за офо�...

Сийка Карагьозова

Христо Ботев - живот и дело

Живот и дело на Христо Ботев - презентация

Цветомила

"Една българка" - силата на една майка

Интердисциплинарен урок

Ани Цветкова

Състезание "Стани грамотен"

Урок за обобщение на основни моменти от подготовката за НВО по формата на състезанието "Стани богат"

Генка Стефанова Дребчева

Наклонение на глагола

Урокът е за нови знания и има задачи, които могат да се използват като упражнение в края на часа

Ивелина Гачева

Иван Вазов. Житейски и творчески път. Из „Немили-недраги“

Урокът е за нови знания и може да се използва за запознаване на учениците с Иван Вазов и повестта ,,Немили-недр...

Ивелина Гачева

Опозицията човек - природа в разказа По жътва

Урок упражнение. Учениците прилагат на практика знанията и уменията си за анализ на литературна творба

Марияна

Иван Вазов - Българският език

Иван Вазов - Българският език

Стоян

Съставно сказуемо

Урок по български език, предоставен от Росен Кацаров - учител по БЕЛ в СУ "Св. Климент Охридски" - Пловдив

Георги Делов

Пищови за учители по БЕЛ

Поредица интегрирани уроци с акцент върху междупредметните връзки.

Canka Chachova

ОПЪЛЧЕНЦИТЕ НА ШИПКА

Проблемен анализ

Валентина Йорданова

"Българският език" - представяне на творбата

Урок за нови знания

Ангелина Димитрова

Отговор на нравствен въпрос, 7 клас

Урок за развитие на комуникативните компетентности

Lilia

Как се пише теза?

Споделен опит от Стратия Тодоров, ОУ "Кназ Александър I" - Пловдив

Георги Делов

Елин Пелин - биография и творчество

Урок за нови знания, свързан с биографията и творчеството на Елин Пелин.

Мария

Повестта „Немили-недраги“ Представяне на творбата

Учениците се запознават с творческата история на повестта и значението на понятието „повест“, като разпозн...

dora

Анотация

Урок за нови знания в 7 клас на тема Анотация.

Ивелина Гачева

Заветът на Странджата - "Немили-недраги", V глава"

Урок за нови знания

Мария Джумеркова

Думата като лексикално средство в текста

Урок за нови знания. Презентацията е за урок с ученици билингви

Ana Georgieva

Добри Чинтулов "Вятър ечи, Балкан стене"

Урок за нови знания. Презентацията е за урок с ученици билингви Творческа история и повод за създаване на с�...

Ana Georgieva

Части на изречението и части на речта.

Урок за преговор, реализиран в избираем учебен час по български език и литература в 7. клас.

Гергана Аланджийска

Синтактична синонимия

Урок за упражнение върху обособени части.

Мариела Коклева

Подготовка за НВО - примерен тест

Мултимедиен урок - презентация, преработен вариант на състезанието "Стани богат", която включва въпросите от �...

Ралица Живкова Колева

Състезание куиз

Урок обобщение 7 клас литература.

Катюша Арсенова

Любовта победила смъртта в баладата „Неразделни”на Пенчо Славейков

Урок по Български език и литература в 7 клас

Димитринка Бойчева

"Немили - недраги" І глава

Презентация

Снежана Царова

"Опълченците на Шипка"

презентация ОУ ,, Св. Климент Охридски" с. Скутаре, общ. Марица

Гергана Григорова

Елин Пелин "По жътва"

Презентация Природата - естественият свят на селския човек

Блага Стойчева

"На прощаване в 1868 г." - Христо Ботев

Една идея за представяне на Ботевата творба. Презентацията е за урок с ученици билингви.

Марияна Ангелова

Медийни текстове - ТВ студио

Най-добре се учи чрез практика: ученици в ролята на репортери разкриват училищния живот; медийни текстове, пр...

Марияна Ангелова

"По жътва", Елин Пелин

Основни структурни елементи на разказа „По жътва“ от Елин Пелин – тема, герои, сюжет, внушения, пейзаж.

Ани Цветкова

"Неразделни" - Пенчо Славейков

Живот и творчество на автора. Запознаване с произведението "Неразделни" и записване на план

Иван Работов

Христо Ботев "На прощаване"

Творческа история на творбата

Стефка Златарева

Иван Вазов - житейски и творчески път. Творческа история на повестта "Немили- недраги". Работа с първа глава

Урок за нови знания

Гергана Аланджийска

"Неразделни"- Пенчо Славейков

урок за нови знания

Людмила Гешева

Анотацията и нейното приложение - VII клас - ОУ "Васил Петлешков" - Пловдив

Урок за упражнение в 7.клас, в който всеки ученик извлича, осмисля, анализира информация от анотация с оглед на...

Екатерина Николова

„ Индивидуален избор и общностна съдба” – Пенчо Славейков – баладата „ Неразделни”

Урок за нови знания - 7 клас : Да се запознаят учениците със съдържанието на стихотворението и с основните акц�...

Елена Дамянова