Архив споделени уроци за 6. клас:

Интегриран урок по БЕЛ, Човекът и природата и География и икономика (6. клас)

Методическа разработка на идея за интегриран урок по БЕЛ, ЧП и ГИ в 6. клас. Предназаначена е за ученици с обуч�...

Марияна Ангелова

"Радини вълнения"

Урок за нови знания

Мая Анастасова

Минало страдателно причастие

Урок за нови знания

Мая Анастасова

Причастия. Сегашно деятелно причастие

Урок за нови знания

Мая Анастасова

Правопис и правоговор на думи от терминологичната лексика

Урок за нови знания

Мая Анастасова

Иван Вазов, ,,Под игото"

Това е мисловна карта, която съдържа информация за романа като литературна творба - написване, композиция, сю�...

Цветанка Нешева

Правопис на думи от терминологичната лексика

Терминологичната лексика е от географията.

Цветанка Нешева

"Художник" - В. Ханчев

Урок за нови знания

Мая Анастасова

Герой и произведение - 6. кл.

От кои произведения са героите?

Кремена Колева

Български писатели, изучавани в 6. клас

Български писатели

Кремена Колева

Съюз. Междуметие. Частица

Постави на правилното място!

Кремена Колева

Части на речта

Открийте частите на речта

Кремена Колева

Частица и междуметие

Урок за нови знания

Петя Мичева

Братчетата на Гаврош

1-Вид на урока :Нови знания 2-Цели на урока :Учениците, ще се запознаят със стихотворението „ Братчетата на Гав...

Неделчо Бошнаков

Серафим-"малкият-голям" човек

Затвърждаване знанията за похватите, с които се изгражда образ на литературен герой в епически текст;упражне...

Lili

Строеж простото изречение. Сказуемно определение”

Образователна степен – VI клас Време на урока – 1 учебен час Вид на урока – нови знания Метод – упражнения, б...

Веселина Илиева

. Части на речта и части на изречението

Части на речта и части на изречението Урок

Веселина

Обратна връзка - "Косачи"

Кратък тест под формата на PowerPoint презентация, подходящ за обратна връзка.

Габриела Стайкова

Сбит преразказ

PowerPoint презентация, представяща същността, особеностите и изискванията за изготвяне на сбит преразказ. Алгор�...

Габриела Стайкова

Урок по БЕЛ за 6ти клас

Мн. Хубав урок

Анелия Бендерова

Въздействаща сила на словото в разказа "Косачи"

Направен е опит да се акцентира върху силата на словото и способността му да променя човешки съдби

Силвия Чобанова

Отрицателни местоимения

Упражнителен урок - кръстословица

Гюлвер Мехмедова

Да бъдеш Серафим днес...

Проект-базиран урок върху разказа "Серафим"

Заприна Глушкова

Мотивът за спомена в стихотворението "Хубава си, моя горо" на Любен Каравелов

Урок с междупредметни връзки за работа в часовете по РП-БЕЛ

Петя Николова

ПЛАН НА УРОК ПО ЛИТЕРАТУРА - 6клас

Разкош и нищета, блясък и страдание в стихотворението ”Братчетата на Гаврош ”от Христо Смирненски

Милена

6. клас

Притежателни местоимения. Упражнение.

Мария Иванова

Измерения на богатството и бедността

Урок, разработен от Мария Камбурова - учителка по български език и литература в СУ "П. К. Яворов" - Пловдив

Георги Делов

Местоимения

Видове местоимения-5.и 6.клас

Ваня Колева

Йордан Йовков-"Серафим"

Презентацията запознава с автора и неговото творчество.Анализ на разказа"Серафим"

Ваня Колева

Иван Вазов"Под игото"

XVIIглава-"Представлението"

Ваня Колева

Творчески задачи върху текста на творбата "Хубава си, моя горо"

Идеи за задачи върху Каравеловата творба, подходящи за ученици, чийто майчин език не е български.

Марияна Ангелова

"Хубава си, моя горо" - Л. Каравелов

Урок за нови знания. Замисълът на урока помага на учениците със затруднения да осмислят ценностите и идеите в...

Марияна Ангелова

Иновативен урок " Ветрената мелница" по Елин Пелин в часовете по ИУЧ - БЕЛ

На 24.10.2018г. шестокласниците от ОУ “Васил Петлешков“ отбелязаха националната седмица на книгата и четенето с ...

Виолета Дончева

„Светлата и Тъмната страна на борбата за освобождение“

На 28.11.2018 г. Виолета Дончева и Николина Барбутева представиха интердисциплинарен урок история – литература н...

Виолета Дончева

Косачи-Елин Пелин

Урок по български език и литература в 6 клас за нови знания от общообразователната подготовка

Маруся Великова

Възрожденският театър

Информацията и снимковият материал в презентацията дават не само знания, но и обогатяват културата на учениц...

Марияна Ангелова

Относително местоимение

Презентация към урок за упражнение. Задачите са планирани за ученици с обучителни трудности.

Марияна Ангелова

Междуметие

Една идея за урок, възприеман с лекота и интерес от ученици билингви.

Марияна Ангелова

Отрицателни и обобщителни местоимения

Упражнение - 6 клас

Гергана Аланджийска

Човекът и другите (Обобщение)

Урокът е структуриран във вид на състезание, включващо материала от раздела "Човекът и другите".

Красилина

Житейската равносметка

Разработката на урока подпомага задълбоченото вникване в темата, разбирането на важността на проблема. Учен...

Марияна Ангелова

Подготовка за отговор на научен въпрос

Урокът е с практическа насоченост. Методическият подход позволява учениците да затвърдят знанията за научен...

Марияна Ангелова

"Художник", Веселин Ханчев. Авторът, произведението

Презентацията е подходяща за ученици с обучителни трудности. В нея е посочен и отговорът на въпроса КАКВО ЦЕЛ...

Марияна Ангелова

„Серафим“ на Йордан Йовков. Определяне на идеите , ценностите и на ефекта от въздействието на художественото слово

Презентацията подкрепя работата на учениците по темата: определяне начините, по които художественият текст ...

Марияна Ангелова

Похвати за изграждане на образ на герой в художествен текст „Серафим”, Йордан Йовков.

Урочната тема е подходяща за допълване на знанията на учениците за разказа и художествените похвати за изгр�...

Бакалска

"Косачи"- Елин Пелин

урок за нови знания - №1 №2 №3 №4

Ваня Колева

Бъдеще време в миналото

План-конспект на урок по Български език за 6-ти клас

Анна Бойдева

Относително местоимение

Презентация

Галина Богоева

„Радини вълнения“ - “Под игото“ на Иван Вазов

Урокът е проведен като открита практика пред студенти филолози от ПУ "П. Хилендарски" в ОУ "Панайот Волов" - Пло...

Марияна Ангелова