Архив споделени уроци за 5. клас:

Комуникативна компетентност на учениците по Български език и литература - преход 4.-5. клас

Методическа разработка на интегрирана практика на тема: "Фолклорни празници". Празниците радват и обединява�...

Марияна Ангелова

Герои в поемата "Хайдути" на Хр. Ботев

Презентация на Sway върху темата: Герои в поемата "Хайдути"

Венета Николова

В недрата на Земята

Урокът представя визията за внедряването на проектно-базираното обучение като иновативен подход. Предварит�...

Петя Николова

Котаракът наставник или Котаракът в чизми. Анализ

Урок

Първолета Кънчева

Минало свършено и минало несвършено време

Най-важното за двете времена

Мария Янкова

Глагол. Основна форма и спрежение

Глагол - основна форма, спрежение на глагола

Мария Янкова

Възвратни лични местоимения

Урок за нови знания

Мая Анастасова

"Златното момиче"

Урок за нови знания

Мая Анастасова

Изменяеми части на речта

Урок за преговор

Мая Анастасова

Видове омоними. Омофони. Омографи

Урок за нови знания

Мая Анастасова

"Тримата братя и златната ябълка"

Урок за нови знания

Мая Анастасова

Главни части в простото изречение

Нови знания

Първолета Кънчева

Причастия

Презентация за причастия 5 клас. Включени са и три упражнения

Мария Янкова

Неизменяеми части на речта. Наречие

Актуализиране знанията за наречието като неизменяема част на речта, видове наречия, правопис и употреба на н�...

Дернева

Глагол. Време на глагола

Урок за нови знания

Мая Анастасова

Празникът Гергьовден

Фолклорен/ традиционен календар

Мая Анастасова

Празникът Курбан байрам

Фолклорен/ традиционен календар

Мая Анастасова

Празникът Пасха

Фолклорен/ традиционен календар

Мая Анастасова

Кратка биография на Х. Кр. Андерсен

Презентация

Петя Мичева

Контролна работа върху глаголни времена

Урок на г-жа Марияна Ангелова, ОУ "П. Волов" - Пловдив

Георги Делов

Употреба на глаголните времена

Урок на г-жа Марияна Ангелова, ОУ "П. Волов" - Пловдив

Георги Делов

Съвместна употреба на минали времена

Урок на г-жа Марияна Ангелова, ОУ "П. Волов" - Пловдив

Георги Делов

Минало свършено и минало несвършено време

Урок на г-жа Марияна Ангелова, ОУ "П. Волов" - Пловдив

Георги Делов

Време на глагола. Основна форма. Спрежение

Урокът е разработен от г-жа Марияна Ангелова, ОУ "П. Волов" - Пловдив

Георги Делов

Възвратно притежателно местоимение

5 клас

Мария Янкова

Урок Гергьовден - 5 клас

Урок Гергьовден разгърнат в два учебни часа.

Антония Илиева

Въпросително местоимение

Урок за нови знания за 5 клас.

Зюлбие Мустафа

Речниково и граматично значение на думата

Урок за нови знания

Милена Симеонова

Фолклорен модел за света

Въвеждаш урок с най-важните особености на фолклора.

Милена Симеонова

Троица братя града градяха

Жертвата на отделния човек за благото на общността

В. Пеянска

Речево общуване и текст

Урок по български език за обобщаване и систематизиране - 5. клас Урокът е замислен и осъществен като работа с �...

Горица Петрова

Речниково значение на думата

Урокът е реализиран в мултикултурна среда

Мариана Василева

Бeбезопасен интернет

Сценарий за Час на класа на тема: "Безопасен Интернет"

Иванка Аврамова

Сюжетът на фолклорната песен "Троица братя града градяха"

Урокът е реализиран в мултикултурна среда. Това е първи час върху песента. Разработката е подходяща за билинг...

Марияна Ангелова

: „Тримата братя и златната ябълка“

Групова работа

Neriman Halilibryam

Части на речта. Прилагателно име

Презентация

Адриана

Представяне и самопредставяне

Работен лист и презентация към него за урок в 5. клас на тема "Представяне и самопредставяне"

Васил Тянковски

Обстоятелствено пояснение

План - конспект върху обстоятелствено пояснение

Йорданка

Обстоятелствено пояснение

Презентация за V клас на тема: Обстоятелствено пояснение

Йорданка

Трансформиращ преразказ

Упражнение

Димитрина Филипова

Думите като части на речта. Имена

Урок по български език

Илия

"Немили недраги" Иван Вазов

План-конспект на урок по литература.

Симона

Текстът в общуването. Строеж на текста

Урок за нови знания

Анелия Петрова

“Тримата братя и златната ябълка“

Цели на урока и очаквани резултати • Познава значението на понятието вълшебна приказкаи разпознава нейни ж�...

Виолина Великова

Господ и дяволът правят света

Урок за нови знания по литература по електронния учебник на издателство "Просвета".

Димитрина Захариева

Наречие и предлог

Урок упражнение - 5 клас

Жени Куманова

Фолклорни празници и обичаи

Открит урок на тема: Фолклорни празници и обичаи 5. клас Представяне на иновативни методи в обучението по лит�...

Петя Николова

„Похитителят на мълнии“

Пърси Джаксън от „Похитителят на мълнии“ и най-малкият брат от „Тримата братя и златната ябълка“

Мария

Показателно местоимение

1.Тема на урока: Показателно местоимение 2.Вид на урока: урок за нови знания 3.Цели: • Лингвокогнитивни:  Зна...

daqna

Гергьовден

• Учениците да получат знания за празниците – Гергьовден и Димитровден. • Да познават значението на поняти...

volki2012

Тема: Великден – празник на пролетта и на духовното възкресение („Пролетен празник“- К. Христов, „ Великденска нощ „- Змей Горянин ) и Великденска обредност

урок за литературно упражнение в ЗП и урок за упражнение в ИУЧ

Здравка Бакалска

Преразказ на кратък текст /"Пазете хляба"/

Урок за РКК. Презентация. Работа с билингви.

Марияна Ангелова

План на текст

Презентацията подпомага работата на ученици със затруднения.

Марияна Ангелова

Неизменяеми части на речта. Наречие

Урок за нови знания, представен чрез презентация. Разработката е за ученици билингви.

Марияна Ангелова

Христо Смирненски и "Братчетата на Гаврош"

Презентация

Daniela

"Хайдути", 5 клас

Презентация на Prezi, която включва анализ.

Daniela

Главни части на изречението. Членуване на подлога.

Урок упражнение.

Любен Гатев

Минало свършено време. Минало несвършено време на глагола

Урок за нови знания.

Мария

Мирът и войната в приказката „Главатарят , който искал да плени месечината”

Урок за упражнение по литература за 5-ти клас

Vania_Ivanova

Великден

Една цветна и достъпна идея по темата. Урок за нови знания, проведен с ученици билингви.

Марияна Ангелова

Диалог. Самопредставяне

Урок за упражнеие върху темата с ученици билингви.

Марияна Ангелова

Речниково и граматично значение на думата

Обобщението, което е в края на презентацията, се прави фронтално от учителя.

Елена

Красиво ли е грозното в приказката „Грозното патенце“? литературно интерактивно упражнение.

На 26.04.2018 г. се проведе открита практика в редовните часове по български език и литература и екипна работа меж�...

Виолета Дончева

Лично местоимение. Възвратно лично местоимени

Разработката е подходяща е за ученици с обучителни трудности. Презентацията следва хода на урока.

Марияна Ангелова

Дуален урок по БЕЛ и Музика 5.клас

Дуален урок по БЕЛ и Музика на тема: Зимен фолклорен календар. Местни празници в град Съединение-Куда, Банго В�...

Генка Стефанова Дребчева

"Хайдути" - Христо Ботев

Презентация към урок за нови знания в 5 клас + музикален файл, който тръгва само когато е свален заедно с презе...

Ивелина Гачева

"Хайдути" - Христо Ботев

Методическа разработка на урок за нови знания по новата учебна програма по литература в 5 клас

Ивелина Гачева

Стихотворението „Хайдути“ от Христо Ботев – герои, постъпки, традиционни ценности на човека и общността

УРОК ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА ПЕТИ КЛАС - Дидактически и интерактивни форми: мозъчна атака, работа по групи, попълване...

Galya Yaneva

Урок на тема: "Вълшебното в приказката "Тримата братя и златната ябълка"

Преговор и нови знания за частта "Фолклор". Урокът е реализиран в ОУ "Л. Каравелов" - с. Бяла река

Георги Делов

Отговор на житейски въпрос

Урок за нови знания

Боряна Семерджиева

Части на речта

Интерактивно упражнение за съотнасяне на думи към съответна част на речта. СУ "Св.св. Кирил и Методий", гр. Пло�...

Милена Симеонова

Светът в митологичните представи

Интерактивно упражнение за съотнасяне на понятия според митологичните представи. СУ "Св.св. Кирил и Методий",...

Милена Симеонова

Предлог

Интерактивно упражнение за поставяне на липсващи предлози в текст. СУ "Св.св.Кирил и Методий", гр. Пловдив

Милена Симеонова

Обстоятелствено пояснение

Презентация към урок за упражнение върху Обстоятелствено пояснение

Дияна Шекерова

Изменяеми и неизменяеми части на речта

Урокът е за упражнение върху изменяеми и неизменяеми части на речта. Подходящ е за ученици с обучителни трудн...

Марияна Ангелова

Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав

Математическа гимназия "Академик Кирил Попов"

Милена Видралска

Урок по БЕЛ

Урок за нови знания

Дияна Семерджиева/НедялкаСтоева

Повествованието, описанието и разсъждението в текста

Урок за упражнение в час по разширена подготовка, развиващ уменията на учениците да създават различни видов�...

Елена Грозданова

Фолклорен модел на света

Използваният метод е учене чрез преживяване. Темата "Фолклорен модел на света" е разгледана в две поредни сед...

Елена Грозданова

Фолклорен модел за света

Чрез презентацията се помага на учениците да: разберат какво е фолклор; научат за видовете и формите на наро�...

Марияна Ангелова

Семейството на боговете олимпийци

Урок за упражнения за затвърждаване, систематизиране и обобщаване на знанията за олимпийските богове в разд�...

Филип Кабакян

"Хайдути", Христо Ботев

„ Хайдути“ - свободата като избор

Ани Цветкова

Главни части в простото изречение – сказуемо

Урок по български език за овладяване функцията на главните части в простото изречение.

Ани Цветкова

Подготовка за създаване на отговор на житейски въпрос

Презентацията онагледява всяка стъпка при създаването на такъв вид текст. Подходяща е за ученици с обучителн...

Марияна Ангелова

"Тримата братя и златната ябълка"- приказка

урок по БЕЛ 5 клас

Красимира Тодорова

"Тримата братя и златната ябълка"- приказка

урок по БЕЛ 5 к;лас

Красимира Тодорова

Части на изречението

Урок за обобщение за 5. клас

Елена Бърдукова

Фолклорен календар - упражнение

Представени са примерни задачи върху учебния материал, свързан с фолклорните празници и обичаи.

Галя Гочева

Фолклорен празничен календар - презентация

Презентацията е използвана към урока "Празникът - моят и на другия до мен".

Галя Гочева

Народни празници и обичаи - презентация

Презентацията е използвана към урока "Празникът - моят и на другия до мен".

Галя Гочева

Празникът - моят и на другия до мен

Урок за упражнение в рамките на два учебни часа.

Галя Гочева

Урок по литература 5 клас

„Тримата братя и златната ябълка“ – основни моменти в приказката и съотнасянето им към модела на вълшебнат�...

Димитрина Тачева

Главни части в простото изречение

Да се припомнят и затвърдят знанията за главните части в изречението, за съгласуването на сказуемото с подло�...

Малина Смиленова

Прилики между различните митове за Сътворението

Структурата на урока, използваните разнообразни методи и форми на работа са предпоставка за успешното повто�...

Марияна Ангелова

"Господ и дяволът правят света" и библейският мит за Сътворението

Основната цел на урока беше да се преговорят знания за митологичния и фолклорния модел за света , да се надгра...

Дернева