Други материали:

Добри практики и съвместни дейности между детската градина и средното училище с цел благотворителност

Добра практика с цел благотворителност в интеркултурна среда между две образователни институции.

Росица

Презентация от ПГ по ХВТ - Асеновград

Материал за работна среща на 01.12.2022 г.

Георги Делов

Презентация от ПГ "Св. П. Евтимий" - Асеновград

Работа с ученици от друг етнос.

Георги Делов

ОбУ "Хр. Ботев" - гр. Стамболийски

Добра практика за работа с ученици от друг етнос.

Георги Делов

ОбУ "Хр. Ботев" - гр. Стамболийски

Проблеми и предизвикателства при работа с ученици от друг етнос.

Георги Делов

Презентация от СУ "П. Р. Славейков" - Кричим

Предизвикателства и решения при работа с ученици от друг етнос.

Георги Делов

Презентация от ОУ "П. Волов" - Пловдив

Предизвикателства и решения при работа с ученици от друг етнос.

Георги Делов

Презентация от ОУ "Д. Дебелянов" - Пловдив

Предизвикателства и решения при работа с ученици от друг етнос.

Георги Делов

Презентация от СУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Калековец

Предизвикателства и решения при работа с ученици от друг етнос.

Георги Делов

Презентация от СУ "Найден Геров" - Пловдив

Предизвикателства и решения при работа с ученици от друг етнос.

Георги Делов

Презентация от ОУ "Н. Вапцаров" - Асеновград

Предизвикателства и решения при работа с ученици от друг етнос

Георги Делов

Презентация от ОУ "Гео Милев" - Пловдив

Предизвикателства и успешни решения при работа с ученици, за които българският език не е майчин.

Георги Делов

Лист за самопроверка: "В какъв свят живея?"

Листът за самопроверка може да бъде в помощ на учители, които имат за задача да проведат беседа с учениците за...

Daniela

Образователни игри и други материалили

Много безплатни ресурси, които могат да се използват в часовете по български език и литература.

Кремена Колева

Урок по родолюбие

Мултидисциплинарен урок

Ани Цветкова

Урок по БЕЛ за 2 клас

Тема: Въпросително изречение

Елвина Иванова

Игри и състезания в часовете по БЕЛ

Описала съм няколко игри и състезания, които съм използвала в работата си. Помагат за разнообразяване на часо...

Соня Дамянова

Хиперактивност при деца със СОП

Някои митове за хиперактивността (ХА), признаци на хиперактивност, признаци на ХА (по Бейкър/Авърт), подходи з�...

Diana Nikolcheva

Новото старо в българския правопис

Урок за правопис, подходящ за всички

Мариана Рукова

Проблеми и предизвикателства при овладяването на българския книжовен език при ученици, за които той не е майчин

Представяне на съществуващите проблеми при овладяването на българския книжовен език, причините за тях и пре�...

Георги Делов

"Ненужните" науки

Лекция по проекта "Университет за всички" за съвременното състояние и за бъдещето на хуманитарните науки.

Георги Делов

За образованието в Исландия

Много подробно описание на образователния процес в Исландия от лични впечатления на колега учител.

Георги Делов

Възможностите на сайта "Уча се"

Образователен сайт с добри възможности за преподаване по интересен и достъпен начин.

Георги Делов

Сайт с тестове, образователни игри и други материали

Много ресурси, които могат да се използват в часовете по български език и литература - както безплатни, така и ...

Георги Делов

Спектакъл, посветен на Васил Левски

Представлението "Вятърът има много имена" е резултат от упорита работа в извънкласни форми в СУ "Васил Левски"...

Георги Делов

Уебинар и 3Д симулатор в уроците по БЕЛ

Накратко се представя възможността да се ползва мултифункционална платформа за онлайн и смесени занимания �...

raichin

Впечатляващо есе на Илко Василев от ЕГ "Иван Вазов" - Пловдив

Успех на наш колега. Заслужава си да се прочете, много ще помага в часовете за Ботев...

Георги Делов

Връзка към заснет в Ютуб урок по български език и литература

Пример за най-трудния начин за представяне на урок. Изисква се много смелост от преподавателя, много труд за п...

Георги Делов

Учебна игра kahoot

Това е безплатна платформа за създаване на забавни тестове и игри за деца и ученици в различна възраст и на ра...

Жореса Любенова Манолова

Ден на будителите

Презентация за честване Ден на народните будители

Мария Янкова

Обръщение към участниците

Няколко думи за целите и надеждите.

Георги Делов