Повествованието, описанието и разсъждението в текста

Урок за упражнение в час по разширена подготовка, развиващ уменията на учениците да създават различни видове текст.


Прикачен файл:

Автор: Елена Грозданова

Качено на: 29.11.2018