Фолклорен модел на света

Използваният метод е учене чрез преживяване. Темата "Фолклорен модел на света" е разгледана в две поредни седмици, като през втората седмица учениците представят своите проекти като фолклористи изследователи, както и презентират своето разбиране за фолклор.


Прикачен файл:

Автор: Елена Грозданова

Качено на: 29.11.2018