Похвати за изграждане на образ на герой в художествен текст „Серафим”, Йордан Йовков.

Урочната тема е подходяща за допълване на знанията на учениците за разказа и художествените похвати за изграждане на образ на герой. Чрез беседа и групова работа се затвърждават уменията за анализ, тълкуване и интерпретация на художествен текст, развиват се умения за изготвяне на презентация. Откроява се доброто, което живее в човешкото сърце, и се обвързва с актуалния и днес въпрос за човешките взаимоотношения.


Прикачен файл:

Автор: Бакалска

Качено на: 29.11.2018