Прилики между различните митове за Сътворението

Структурата на урока, използваните разнообразни методи и форми на работа са предпоставка за успешното повторение и затвърдяване на знанията за същността на мита; спомагат учениците да обогатят представата си за произхода на света според митове на различни народи, съпоставяйки версиите за Сътворението в различните митове; поставят учениците в роля на изследователи и наблюдатели. Подготовката е свързана с предварителна работа на учителя: запознаване с научни постановки по темата; съпоставяне на митове на различни народи; проучване на интернет ресурси; изготвяне на презентация; подбор на илюстрации; предварителна работа на две двойки ученици: проучване на темата за произхода на света в учбника по история и цивилизация и човекът и природата с помощта на съответния учител.


Прикачен файл:

Автор: Марияна Ангелова

Качено на: 20.11.2018