Пародийното в "Дон Кихот"

Една педагогическа ситуация, в която учениците разпознават пародийното във формата, а не в съдържанието на изучавания "Дон Кихот".


Прикачен файл:

Автор: Елена Пантева

Качено на: 29.11.2018