"На прощаване в 1868 г." - Христо Ботев

Една идея за представяне на Ботевата творба. Презентацията е за урок с ученици билингви.


Прикачен файл:

Автор: Марияна Ангелова

Качено на: 28.11.2018