Фолклорен модел за света

Чрез презентацията се помага на учениците да: разберат какво е фолклор; научат за видовете и формите на народното творчество; осмислят родовите връзки; различават основни ценности и норми на традиционната общност; припознаят родовите ценности. Чрез представянето на българския фолклор се възпитава толерантно отношение към него; интерес към друга култура; възприемат се родови ценности. Очаква се учениците да: различават характерни особености на фолклорния модел за света; разграничават видовете и формите на народното творчество; съпоставят отношенията между човека и традиционната общност от позицията на своя опит; извличат информация от различни източници.


Прикачен файл:

Автор: Марияна Ангелова

Качено на: 28.11.2018