Медийни текстове - ТВ студио

Най-добре се учи чрез практика: ученици в ролята на репортери разкриват училищния живот; медийни текстове, представени чрез различни жанрове, са в програмата на ученическото ТВ студио.


Прикачен файл:

Автор: Марияна Ангелова

Качено на: 28.11.2018