„Радини вълнения“ - “Под игото“ на Иван Вазов

Урокът е проведен като открита практика пред студенти филолози от ПУ "П. Хилендарски" в ОУ "Панайот Волов" - Пловдив. Учениците, с които е реализиран, са роми. Преодоляването на пропуските в социокултурните, езиковите и комуникативните им компетентности изискват използване на разнообразни форми и методи на обучение. Така замислен и осъществен, урокът отговаря на възможностите на шестокласниците, създава една различна учебна и емоционална среда, спомага за преодоляване на дефицити от знания и умения на учениците, мотивира.


Прикачен файл:

Автор: Марияна Ангелова

Качено на: 20.11.2018