Учебна игра kahoot

Това е безплатна платформа за създаване на забавни тестове и игри за деца и ученици в различна възраст и на различни езици. В ОУ "Райна Княгиня", Пловдив използваме платформата в 5, 6, 7 клас.


Прикачен файл:

Автор: Жореса Любенова Манолова

Качено на: 30.11.2018