Главни части в простото изречение – сказуемо

Урок по български език за овладяване функцията на главните части в простото изречение.


Прикачен файл:

Автор: Ани Цветкова

Качено на: 28.11.2018