Подготовка за създаване на отговор на житейски въпрос

Презентацията онагледява всяка стъпка при създаването на такъв вид текст. Подходяща е за ученици с обучителни трудности.


Прикачен файл:

Автор: Марияна Ангелова

Качено на: 28.11.2018