Урок във виртуална класна стая

Урок за актуализация на знания за женските образи в изучени художествени творби в часовете по литература.


Прикачен файл:

Автор: Радка Атанасова

Качено на: 27.11.2018