Функционални стилове на българския книжовен език

Заглавие: Функционални стилове на българския книжовен език 1. Стил. 2. Функционален стил. а/ научен стил, - научна сфера; б/ художествен стил, - естетическа сфера; в/ публицистичен стил, медийна сфера; г/ разговорен стил, битова сфера; д/ официално-делови стил, институционална, делова сфера. 3. Упражнение.


Прикачен файл:

Автор: g.kotseva1

Качено на: 05.03.2024