Героизъм и човечност в "Илиада"

Урокът е обобщителен в рамките на два часа. Използвани са презентация, дискусия, публично изказване по морален проблем, тестова проверка, сравнителен анализ и други.


Прикачен файл:

Автор: Pobeda

Качено на: 27.11.2018