Комуникативна компетентност на учениците по Български език и литература - преход 4.-5. клас

Методическа разработка на интегрирана практика на тема: "Фолклорни празници". Празниците радват и обединяват всички деца. Това е водещ мотив при избора на темата и формата на откритата практика. Подробната разработка представя по-ясно концепцията за интегрираност при ученици, чийто майчин език не е българският.


Прикачен файл:

Автор: Марияна Ангелова

Качено на: 26.04.2022