Лист за самопроверка

Подзаглавието е: "Честен със себе си". Този формат предполага недвусмислена искреност, защото няма как да измамим самите себе си. А това го разбира дори едно дете. Подходящ е за проверка при разбиране на текста. Предлагам Ви: "Четене с разбиране" на първа глава от "Една българка". Повече такива "Листове за самопроверка" може да откриете на: @1obrazovatelen


Прикачен файл:

Автор: Daniela

Качено на: 16.09.2021