Интегриран урок по БЕЛ, Човекът и природата и География и икономика (6. клас)

Методическа разработка на идея за интегриран урок по БЕЛ, ЧП и ГИ в 6. клас. Предназаначена е за ученици с обучителни трудности, за които българският език не е майчин.


Прикачен файл:

Автор: Марияна Ангелова

Качено на: 13.05.2021