В недрата на Земята

Урокът представя визията за внедряването на проектно-базираното обучение като иновативен подход. Предварително са обяснени иновативният подход като практика, междупредметните връзки и застъпването им в един проект. Обърнато е внимание на начина на организиране на урок, който изисква проектни задачи - съставяне на екипи, задачи, срокове за изпълнението им, крайни продукти.


Прикачен файл:

Автор: Петя Николова

Качено на: 16.03.2021