Иван Вазов, ,,Под игото"

Това е мисловна карта, която съдържа информация за романа като литературна творба - написване, композиция, сюжет.


Прикачен файл:

Автор: Цветанка Нешева

Качено на: 26.12.2020