Създаване на собствен текст по зададени параметри (зад.33 и зад.34 от ДЗИ – задачи за развитие на рецептивните и продуктивните умения) - урок за практическа работа

В ДЗИ по български език и литература приложението на текстове по зададени параметри е видно в зад.33; зад.34; зад.39; зад.41. Урокът практикум е насочен само към изпълнението на зад. 33 и зад. 34 - изготвил Мария Хаджийска


Прикачен файл:

Автор: Мария Х.

Качено на: 10.04.2022