Братчетата на Гаврош

1-Вид на урока :Нови знания 2-Цели на урока :Учениците, ще се запознаят със стихотворението „ Братчетата на Гаврош“. Ще научат какво е значението на думата мотив.Ще развият умения, за работа с произведение 3- Методи и похвати : Беседа I Ход на урока: 1 Организация на класа за работа 2 Актуализация - Добро утро, ученици ! –Добро утро, Господин Бошнаков ! - Ученици миналия час сте се запознали с Христо Смирненски. - Къде е роден Христо Смирненски ? Христо Смирненски е роден на 17 септември 1898 година в град Кукуш, тогава в Османската империя, днес Килкис, Гърция. -Какво сте чели миналия час от Христо Смирненски ? -„Приказка за сълбата“ - Може ли някой да ми каже стихотворения, които е писал Христо Смирненски? - „ Жълтата гостенка“, „Цветарка“, „Приказка за стълбата“, „ Зимни вечери“, „ Юноша“. II Поставяне на тема: „Братчетата на Гаврош“ Запишете първа точка 1 Композиция на стихотворението ( тя е подчинена на обръщението към града ) Какво беше това кръгова композиция ? При кръговата композиция поктледната строфа повтаря първата на стихотворението, това засилва чувството на безнадежност. Запишете а – Първа строфа- представя обръщението към града, характеризиран като скован от злоба б – втора строфа - изразява обвиненето към града в- трета строфа- представя живота на децата г – четвърта строфа представя въпрос, който има за цел да изрази остър упрек към града д -5 и 6 строфа – представят конкретна картина на страданието на бедните деца. е- 7 строфа – дословно повтаря обръщението към града, характеризиран като скован от злоба от 1 строфа. Запишете 2 точка 2 Заглавие а – носи обобщаващ смисъл – назовава всички деца, които имат злощастна участ да раснат в мизерия. б- пряко ни насочва към популярния герой от романа на Виктор Юго „ Клетниците“ Гаврош – дете, което расте на улицата, лишено от дом и грижи.( Гаврош е име на героя от романа на Виктор Юго Клетниците. Момчето няма родители и живее по улиците на Париж в глад и мизерия, но никога не пада духом! Гаврош се е превърнал в събирателен образ на бедните и бездомни деца, които сами се борят с несправедливо устроеният свят) в- умалителното съществително „братчетата“ изразява топлото съчувствие на лирическия говорител към най-беззащитните и уязвимите в несправедливо устроения свят- децата. Запишете 3 точка 3 Мотиви Запишете си мотив – определение за мотив Мотив- елемент от съдържанието на художественото проиведение, който е повторен неколкократно и носи определен смисъл, важен за посланията на творбата. Мотивът може да се повтаря и в различни художествени текстове. а- страданието б- жестокият и безучастен град в- обречената младост 4 Конфликт а- Между охолството и незаслужената бедност 5 Проблеми А- Кога човек се превръща в жертва на обществото? Б- Какво трябва да бъде отношението на обществото към децата? В- Какви са последиците за хората в един несправедливо устроен свят? 6 Ценности А- Детството Б- Социалната справедливост В- Братството между хората


Прикачен файл:

Автор: Неделчо Бошнаков

Качено на: 20.03.2020