"Антигона" на Софокъл - образцова трагедия

Урокът съдържа информация за Софокъл и времето в което живее. Разгледани са сюжетът на трагедията и жанровите й особености. Обърнато е и внимание на основните теми и мотиви в "Антигона".


Прикачен файл:

Автор: Павлета Станева-Кандалжиева

Качено на: 26.11.2018