Сбит преразказ

PowerPoint презентация, представяща същността, особеностите и изискванията за изготвяне на сбит преразказ. Алгоритъмът е схематично онагледен.


Прикачен файл:

Автор: Габриела Стайкова

Качено на: 21.02.2020