Речево общуване и текст

Урок по български език за обобщаване и систематизиране - 5. клас Урокът е замислен и осъществен като работа с текст и предполага паралелно анализ и синтез.


Прикачен файл:

Автор: Горица Петрова

Качено на: 09.02.2020