Сюжетът на фолклорната песен "Троица братя града градяха"

Урокът е реализиран в мултикултурна среда. Това е първи час върху песента. Разработката е подходяща за билингвална среда.


Прикачен файл:

Автор: Марияна Ангелова

Качено на: 13.01.2020