Пенчо Славейков - житейски и творески път .Баладата "Неразделни" - индивидуален избор и общностна съдба

Урок за нови знания. Мотивиране на темата: 1. Времето и семейството, в което живее П. Славейков. 2. Пътят за оформянето на твореца. 3. Правото на индивидуален избор и общностната съдба- дилемата на Иво и Калина.


Прикачен файл:

Автор: Сийка Карагьозова

Качено на: 25.11.2019