Христо Ботев - живот и творчество

Презентация във формат PowerPoint и план, чрез които с ключови думи и илюстративни материали се проследява животът на Ботев, отбелязани са основни проблеми, теми и образи в творчеството на поета.


Прикачен файл:

Автор: Таня Атанасова

Качено на: 25.11.2018