Мотивът за спомена в стихотворението "Хубава си, моя горо" на Любен Каравелов

Урок с междупредметни връзки за работа в часовете по РП-БЕЛ


Прикачен файл:

Автор: Петя Николова

Качено на: 16.03.2021