“Тримата братя и златната ябълка“

Цели на урока и очаквани резултати • Познава значението на понятието вълшебна приказкаи разпознава нейни жанрово характеристики, проявени в “Тримата братя и златната ябълка“. • Тълкува приказката съобразно конкретните проявления на жанра. • Определя проблеми и конфликти, специфични за фолклорния модел за света, съпоставя ги с личния си опит и обосновава позиция по тях. • Познава значението на понятието сюжет. • Оценява завършека на проказката във връзка с нейния сюжет.


Прикачен файл:

Автор: Виолина Великова

Качено на: 23.09.2019