Опозицията човек - природа в разказа По жътва

Урок упражнение. Учениците прилагат на практика знанията и уменията си за анализ на литературна творба


Прикачен файл:

Автор: Марияна

Качено на: 03.09.2019