Шинел

Урок по литература върху “Шинел” на Гогол, представен във вид на съдебно дело за извършена кражба срещу неизвестен извършител. Учениците сами разпределиха ролите. По повод кражбата и безразличието на институциите към проблема на героя, станал причина за смъртта му, учениците-адвокати подготвиха пледоарии. Призваните като свидетели в хода на делото Стражар и Високопоставено лице бяха подведени под отговорност и наказани. По този начин вникнаха в идеята на Гогол, а присъдите им над виновниците за участта на чиновника изразиха тяхната гражданска позиция. Всички “актьори”- участници в съдебното дело, успяха успешно да се превъплътят в образите на героите от повестта поради проникновеното осмисляне на текста.


Прикачен файл:

Автор: Таня

Качено на: 25.07.2019