Гергьовден

• Учениците да получат знания за празниците – Гергьовден и Димитровден. • Да познават значението на понятието ритуал и на различаването делник – празник за фолклорната общност.


Прикачен файл:

Автор: volki2012

Качено на: 06.05.2019