"Най-големият урок в света" с Х клас във връзка с глобалната инициатива на Уницеф България в партньорство с МОН

Първата среща на десетокласниците със 17-те нови цели на Генералната асамблея на ООН през 2015 година е инициирана след проведен час по литература на тема „Общочовешки проблеми в комедията „Тартюф“. Връзката – проекцията на фалша и лицемерието в световен мащаб. Провокация към учениците е насочване вниманието им към фалшивите новини, злободневието в медиите, агресията. Следващите стъпки са дискутиране, проучвания в интернет пространството, обобщаване на мненията – основно в извънурочни дейности. Урокът за нови знания „Просвещение в Западна Европа. Просветителски принципи и идеи“ е използван за откриване на взаимозависимостите между епохите и основната концепция на инициативата на Уницеф България - младото поколение да бъде вдъхновено и промяната да започне от класната стая. Конкретно запознаване с целите на устойчивото развитие е осъществено и в часа на класа Във връзка с методическите единици „Публично изказване по литературен проблем“ и „Публично изказване по общественозначим проблем“ на учениците отв паралелката ХБ клас са поставени задачи за домашна работа по темите Смисълът на образованието, Смисълът да се ходи редовно на училище, Смисълът да се учи, Реализация на младите хора след завършване на училище. Използвани са ресурси от сайта на Уницеф България.


Прикачен файл:

Автор: Vilma

Качено на: 17.04.2019