Страданието- двигател на твореца; "Cis moll"; Пенчо Славейков

Изготвил и преподал: Йордан Бадов Апробиран в 11 клас, СУ "Св. Паисий Хилендарски", Пловдив. Базов учител: Красимира Вътева


Прикачен файл:

Автор: Йордан Бадов

Качено на: 05.04.2019