Фолклорен календар - упражнение

Представени са примерни задачи върху учебния материал, свързан с фолклорните празници и обичаи.


Прикачен файл:

Автор: Галя Гочева

Качено на: 22.11.2018