Творчески задачи върху текста на творбата "Хубава си, моя горо"

Идеи за задачи върху Каравеловата творба, подходящи за ученици, чийто майчин език не е български.


Прикачен файл:

Автор: Марияна Ангелова

Качено на: 16.02.2019