"Хубава си, моя горо" - Л. Каравелов

Урок за нови знания. Замисълът на урока помага на учениците със затруднения да осмислят ценностите и идеите в творбата.


Прикачен файл:

Автор: Марияна Ангелова

Качено на: 16.02.2019