Народни празници и обичаи - презентация

Презентацията е използвана към урока "Празникът - моят и на другия до мен".


Прикачен файл:

Автор: Галя Гочева

Качено на: 22.11.2018