Речниково и граматично значение на думата

Обобщението, което е в края на презентацията, се прави фронтално от учителя.


Прикачен файл:

Автор: Елена

Качено на: 09.02.2019