„Светлата и Тъмната страна на борбата за освобождение“

На 28.11.2018 г. Виолета Дончева и Николина Барбутева представиха интердисциплинарен урок история – литература на тема „Светлата и Тъмната страна на борбата за освобождение “ по главата “ Пиянството на един народ“ от романа “ Под игото “ на Иван Вазов в 6а, 6б, 6в класове . Урокът беше част от планираните иновации в часовете за разширена подготовка по български език и литература. Целта му беше учениците да осмислят връзката на историята в литературата и как литературата тълкува историята. Използвахме модела на паралелното мислене и метода на „шестте мислещи шапки“ на Едуард де Боно като начин учениците да се съсредоточат върху определен тип мислене едновременно, а след това да разменят и обобщят своите идеи. Под всеки цвят шапка поставихме различни „литературни“ и „исторически “ проблеми, разделяйки учениците на шест мислещи групи. Паралелното мислене на Боно и работата с текста подобриха умението на учениците да развият различни мисловни умения, да бъдат историци и литератори, да анализират и съпоставят готова информация, да обобщават и презентират, да открият връзката между литература и история в текста на Вазов.


Прикачен файл:

Автор: Виолета Дончева

Качено на: 08.02.2019