Урок за практическа работа - Интепретативно съчинение, 11.клас

Алгоритъм, "стъпка по стъпка" за създаване на интепретативно съчинение.


Прикачен файл:

Автор: Диана Леонтиева

Качено на: 14.01.2019