Анотацията и нейното приложение - VII клас - ОУ "Васил Петлешков" - Пловдив

Урок за упражнение в 7.клас, в който всеки ученик извлича, осмисля, анализира информация от анотация с оглед на конкретна комуникативна задача. Доказва, че познава същността на анотацията като вид текст. Развива умения да създава анотация на книга, филм, представление, електронна игра, приложение др. по избор. Спазва изучените книжовни езикови правила. В часа учениците работят по групи, с помощта на работен лист, на който са поставени задачите за изпълнение. Разпознаването на Симфония 40 от Моцарт става без да виждат надписа на филма. Кръстословицата остава за домашна, ако времето в часа не достигне. При интензивна работа всички се справят успешно и четат разнообразни анотации.


Прикачен файл:

Автор: Екатерина Николова

Качено на: 22.11.2018